בספר זה נאגדו אגרות רבות שכתב הרב"ש (הרב ברוך שלום אשלג) לתלמידיו. 

אגרות אלו שלח לתלמידיו בזמן שהותו בחוץ לארץ ובהם הוא עונה על שאלותיהם בנוגע לדרכם הרוחניות, עומד על המשמעות הרוחנית של חגי ישראל על פי הקבלה ועוד.

 


pdf  אגרות קודש - להורדה/צפייה