תהילים תניא  קיצור שולחן ערוך מורה נבוכים  ספר החפץ חיים
tehilim5 tanya1 shulchan haruch more nevochim hafez hayim2

אמר הרה"ק בעל "צמח צדק" זצ"ל: "אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי, בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים, ופעולתם בחסד וברחמים. הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות."...

readmore
download button

ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו ע"ה ורבנו הרס"ג ז"ל כתב בפירושו לספר יצירה שהוא הקבלה מאברהם אבינו ונכתב בתקופת התנאים. 
עכ"ד יש מייחסים אותו לרבי עקיבה ובעל הסולם כתב שהדעת נוטה שנכתב בתקופת התנאים ובמקום אחר ייחסו לאברהם אבינו ,לענ"ד אין סתירה כי יסודות דברים אלו עברו בקבלה מפה אל פה מאברהם אבינו עד לתקופת התנאים ורבי עקיבה העלה הדברים על הכתב...

readmore
read button

שולחן ערוך הוא ספר ההלכה הבסיסי שכתב ר' יוסף קארו בצפת ונדפס לראשונה בוונציה בשנת ה'שכ"ה - 1565, ועליו מתבססים ומסתמכים מרבית הפוסקים מזמנו והלאה. כיום, נוהגים רוב רבני ישראל לפסוק הלכות על פי ספר זה.

ר' יוסף קארו כותב בעצמו מהי מטרת הספר: בעקבות ריבוי הדעות והמחלוקות בקרב הפוסקים נוצר בלבול רב בקרב העם מהי הדרך הנכונה לנהוג, לפיכך הוא נא...

 readmore
 download button

הרב יהודה אשלג ,"בעל הסולם", לימד בהקדמה לספר הזוהר : "היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו."  

ספר "הזוהר",נכתב בידי "רבי שמעון בר...

readmore
download button

אמר הרה"ק בעל "צמח צדק" זצ"ל: "אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי, בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים, ופעולתם בחסד וברחמים. הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות."...

readmore
download button

לדף הקודם...