הרב יהודה אשלג ,"בעל הסולם", לימד בהקדמה לספר הזוהר : "היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו."

ספר "הזוהר",נכתב בידי רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י), אחרי החורבן ,במאה השניה. רשב"י, תנא בן הדור הרביעי,היה תלמידו המובהק של ר' עקיבא במשך 14 שנים ולמד תורה מפיו בישיבתו שבבני ברק. נמנה עם החוגים שהתנגדו לשלטון הרומאים בארץ ישראל לאחר מרד בר כוכבא. הוא הטיף למרד ולחוסר השלמה עם השלטון הזר וקרא להתנגדות עממית כוללת. עקב הלשנה לשלטונות הוא נידון למיתה, ירד למחתרת והסתתר במערה בפקיעין עם אלעזר בנו במשך 13 שנים.

במערה נעשו לרשב"י מספר ניסים. עץ חרוב גדל על פתחה, ומעיין בקע סמוך לה. ממקורות אלו היו רשב"י ובנו ניזונים במשך שנותיהם שם. בשנות המחבוא במערה כתב רשב"י את תורת הנסתר. ספר הזוהר עבר בצורה חשאית מדור לדור, ולפני כ-700 שנה התפרסם ברביםלאחר שיצא ממקום מסתורו,הוא עמד בראש משלחת חכמים שנשלחה לרומא ולזכותו נזקף ביטול האיסור על השבת ועל ברית המילה. כדמות בעלת כובד משקל חברתי הוא פעל לקידום החיים החברתיים והכלכליים והעם ראה בו "מלומד בניסים" שתפילותיו וגזרותיו נשמעות ומתקבלות בשערי שמים.

ספר הזוהר המיוחס לרשב"י, התפרסם לראשונה בשלהי המאה ה-13 בזמן שלטון הרומאים בארץ ישראל. הוא נחשב לספר המשפיע והמוכר ביותר בהיסטוריה היהודית ומהווה עמוד עיקרי ומרכזי בזרם הקבלה. יש לציין כי רשב"י לא כתב בעצמו את ספר הזוהר אלא רבי אבא שבכשרון רב ידע לקפל את המשמעויות הנסתרות ואת הגילויים ששמע מפי רבו בשפה ארמית ובמילים ספורות ביוונית. כל זאת מהסיבה כי רק הראויים ביותר הם אלה שיגיעו למדרגת הבנתו וכוונתו של המחבר וממילא יצליחו לפצח את הרובד הנסתר. הזוהר מורכב ממדרשים (שפת האגדה) על התורה המחולקים לפי פרשות השבוע וכולל בתוכו גם פירושים והסברים קבליים לספרי הנביאים, למשנה ולתלמוד. את הזוהר מחלקים לשלושה חלקים מבניים: האידרות, ההיכלות ורעיא מהימנה.

שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי מתבססת על מחשבות האדם ("הלוך אחר המחשבה"), או פנימיות הדבר (היפך החיצוניות, הנראית לעין). לכן הוא פוטר הן בדיני שבת והן בדיני נזיקין, והן בקרבנות את מי שאינו מתכוון. הוא החשיב את המחשבה והפנימיות כדבר העיקרי בחיי האדם, ורבות מדעותיו, פסיקותיו והוראותיו קשורות עם דרך זו.

אידרא רבא(המושב הגדול)- כולל בתוכו את עיקר החומר הרוחני הנוגע לסודות הבריאה. גילוי האלוהות מההיבט המבני ודיון בהיבט הרוחני של העולם במצבו הראשוני. המושב כולל עשרה חברים כאשר כל אחד משמיע את דבריו בתורו ורשב"י מעמיק בדבריהם ,מפתח את הרעיונות ומסכם את הדיון.

אידרא דבי משכנא(מושב בית המשכן)- רשב"י ושלושה מתלמידיו דנים בכוחה,במשמעותה ובסודה של התפילה. בהסתמך על דרשות הסובבות סביב קטעי הקמת המשכן.

אידרא זוטא(המושב הקטן)- במושב זה משמיע רשב"י את דבריו בלבד. הוא נושא דרשה ארוכה שמבטאת סיכום הסודות שבאידרא רבא, נושא דברי פרידה מתלמידיו ולבסוף נופח את נשמתו באומרו את המילה "חיים".

בזוהר כלולים גם ההיכלות העליונים במאמר הנקרא "היכלות דרשב"י". שבעה היכלות גן עדן השמורים לצדיקים ומנגד שבעה מדורי גיהנום המיועדים לרשעים,המתוארים לפרטי פרטים על כל חלקיהם השונים. קטעים נוספים מתארים את חכמת כף היד והפרצוף באופן מופלא ונדיר.
החלק האחרון רעיא מהימנא(הרועה הנאמן)-עוסק בטעמים ובתכלית קיום מצוות התורה מבחינה קבלית. רשב"י וחבריו פוגשים את משה רבנו המגולל בפניהם את סודות מצוות התורה מתוך ההיבטים הרוחניים הקיימים בכל מצווה.אציין כי הקבלה עוסקת בכך רבות ומפשטת את הדברים לכדי הבנה ברורה. תיקוני הזוהר הם סדרת "תיקונים" העוסקים במעשה הבריאה ,המקפידים על כל אות ומילה ומפצחים את הרובד הנסתר בפרשת בראשית.

sefer hazohar2
להורדה/צפיה יש ללחוץ על הקישורים הבאים:

pdf  חלק א - הקדמות
pdf  חלק ב - בראשית א'
pdf  חלק ג - בראית ב' נח
pdf  חלק ד - לך לך, וירא
pdf  חלק ה - חיי שרה, תולדות, ויצא
pdf  חלק ו - וישלח, וישב, מקץ, ויגש
pdf  חלק ז - ויחי
pdf  חלק ח - שמות, וארא, בא, בשלח
pdf  חלק ט - יתרו, משפטים
pdf  חלק י - תרומה
pdf  חלק יא - ספרא דצניעותא, ואתה תצוה, כי תישא, ויקהל
pdf  חלק יב - פקודי
pdf  חלק יג - ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע
pdf  חלק יד - אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
pdf  חלק טו - במדבר, נשא, בהעלותך
pdf  חלק טז - שלח, קרח, פנחס, בלק
pdf  חלק יז - פנחס, מטות
pdf  חלק יח - ואתחנן, עקב, שופטים, כי תצא, וילך, האזינו, האדרא
pdf  זוהר חדש: בראשית עד בשלח
pdf  זוהר חדש: מפרשת יתרו עד האזינו