שאלה

כיצד אני יכולה להכניס כוונה בתוך המצוות השונות כגון הדלקת נרות או קריאה בתהילים? (דגנית)

משמעות החיים: אין לאדם יכולת להכניס כוונה כלשהי בתוך פעולות החומר. חומר, הוא חומר והוא ישאר כזה, גם אם אלו נרות השבת, או ספר התהילים שהוא בעצם נייר. אלו דפים. כוונה, היא מה שהאדם מכניס לפעולה הפנימית שלו. כשאדם שואל את עצמו "מדוע הוא עושה את מה שהוא עושה", כלומר, מחפש את הטעם בפעולה וכיצד על ידה הוא מתקרב לרוחניות, זו כבר נקראת מגמתיות לכוונה. לחיפוש כיוון. כלומר, כשאת מדליקה נרות בשבת, הפעולה הנכונה תהיה לשאול את עצמך מדוע את עושה זאת. אם את עושה זאת בכדי לקבל עוד התקרבות להשגת תכונות הבורא, אם הסיבה לפעולתך היא רוחניות, הרי שזה מעולה. הנרות הדולקים, ישארו ללא כוונה, אלא הכוונה, היא של האדם.