שאלה

אני מאוד מתעניין בקבלה, אך לא יכול להתעלם מחקר הקבלה המודרנית הסותר את את דברי הרבנים מאידך או מגיסא, את המדע, הסותר חלק מדברי הקבלה (דניאלׂׂׂ)

משמעות החיים: חכמת הקבלה היא ידע שאינו עוסק בבסיסו בפלפולים הקשורים בדת או במדע, אלא בשאלת ההרגשה האישית שלנו בחיים. כשטוב לאדם, אין לו שאלות, אך כאשר הוא חש אחרת הוא מתחיל לשאול שאלות כגון "האם יש אלהים"? "היכן האושר וכיצד אגיע אליו"? וכו. שאלות אלו, צומחות מתוך הרצון של האדם להתמלא בתחושה טובה ואמיתית שאינה חולפת בדומה למצבי הרוח החולפים שלנו. וכך, תוך כדי התכווננות נכונה אל מול השאלות של משמעות החיים, האדם מגלה את המציאות האמיתית של הסתרה או גילוי של מקור הטוב. היינו, פסיעה בדרך השאלות הנכונה ללא משוא פנים, תוביל את האדם אל התשובות האמיתיות ביותר עבורו. ובמידת ההסתרה או הגילוי של תשובות אלו, ישתלב בו הידע הקשור בדת ובמדע באופן של הפנמת הסתירות ולאו דווקא פתירתן כפי שנראה לנו בשכל הרגיל. זאת אומרת, שכל אותם קלקולים הנקראים סתירות במוחנו, שבהם המדע או הדת אינם משתלבים לנו נכון בקבלה, יתוקנו על ידי הבנה, הפנמה והרגשה טובה שתנבע בהתאם למידת התרצותו של האדם מהדרך שבה הוא הולך