שאלה

האם על פי הקבלה אדם יכול להתגלגל בצורה של חיה אחרת? (אורי)

משמעות החיים: לא. אדם תמיד "מתגלגל" בדמות אדם, אך כאן יש להבין בכלל מהו המושג גלגול, שרבים טועים בו - ובמשך ההיסטוריה עיוותו את משמעותו. והמושג, שמקורו בקבלה, בא לתאר בעצם את המצבים שאותם עובר האדם אשר פוסע בנתיב הרוחני. יש להבדיל בין אדם שחי את חיי היום יום שלו מבלי לערב את הקבלה והרוחניות בחייו. אך האדם שכן בוחר לעשות זאת, ייחשף עם הזמן למצבים שונים שבהמשך הוא ילמד מהשגתו הרוחנית, מה הם אומרים ואיזה "גלגול" הם. כאשר קוראים בכתבי מקובלים ובעיקר בכתבי האר"י נחשפים למושג זה רבות ולדוגמא, יש לא פעם תיאור שהאדם בא בגלגול אבן. והפירוש לכך הוא שהאדם, מרגיש עצמו אל מול הרוחניות "דומם". ללא יכולת תנועה וגדילה, בדומה לאבן הדוממת. הקבלה אינה עוסקת כלל בעולמנו החומרי ולכן, לא נכתב בה על אדם בעולם זה אשר נפטר ובא למשל בגלגול של חיה. אלא כל כוונת כתבי הקבלה היא לאותם מצבים רוחניים. זו תשובה כללית ויש אין ספור כתובים בנושא שיש לפרשם ולהבינם, וכמו כן להבין את עניין גלגול בני האדם בגוף, מדור לדור וכו. יש נושאים שמסובך לענות עליהם תשובה קצרה בפורום אבל מקווים שהתשובה הובנה. מקובל?