שאלה

אני מבין מעט בחוכמת הקבלה ובמדע שעוסק בתפיסת המציאות. קראתי את המאמר שלכם שנקרא "אבולוציה רוחנית" ורציתי לשאול אם תוכלו מעט יותר לפרט בנושא, מה קורה לאדם שעובר למצב רוחני ומה קורה כשכולם יהיו במצב כזה אם בכלל? (רפי)

משמעות החיים: אנו שמחים שקראת את המאמר והתעוררו בך שאלות כגון אלו. אנו משתדלים שלא לספק באמצעות אתר זה הסברים מורכבים מידי, אלא רק להעלות את הנקודות העקרוניות של העניין הראשי. התשובות בסופו של דבר, נמצאות בלימוד חוכמת הקבלה, בהתאם ללומד אותה. והלימוד, אין הכוונה היא לשינון חומר וזכירתו, אלא הוא תחום שנקרא בקבלה "עבודה פנימית", שבאמצעותה, הלומד והקורא בכתבי הקבלה, משיג את ידיעותיו כהרגשה ותפיסת מציאות ולא כידע מכאני. ועתה לשאלתך: האופן שבו אנו תופסים את החיים, קובע את המציאות שנגלית כלפינו (השלכה). אנו "מרגישי המציאות" ובעצם הבריאה, היא חלוקה לשני מצבים נבדלים שהם הבורא, שתכונתו לתת ומולו הנברא שלו, שתכונתו לקבל. והבורא, אשר מכונה בכתבי המקובלים כטוב ומיטיב, מורגש כך בנברא (ברצונותיו להרגיש את הבורא), כאשר הוא מקבל את המציאות, כמציאות ה'. ללא מציאות ה', היינו מציאות רוחנית, האדם נמצא במציאות חומרית. ולכן, אדם שעבר שינוי רוחני, חש את המציאות כטובה כלפיו מפני שיש לו מילוי מהמימד הרוחני. מילוי שמוסבר בקבלה כאין סוף של הרגשה טובה ולכן, הצדקת המציאות (צדיק). שינוי רוחני מוביל לתפיסת מציאות רוחנית שהיא תכלית האנושות כולה ולכיוון זה לוקחים אותנו חוקי הטבע התבוני. ואין צורך לפרט מידי מה קורה כאשר יחול "תיקון כללי", שמשמעו תפיסת מציאות רוחנית גלובלית, אלא יש רק לדעת ולהבין, שבהתאם לתפיסת המציאות שלנו, כך נראית לעינינו המציאות. וכאשר יעשה אותו תיקון של כלל, לא תהא עוד אחיזה במציאות של חומר.