שאלה

האם לפי מה שאני מבין, אדם יכול להיות מקובל מבלי שתהיה לו כיפה על הראש או שהוא בכלל לא יקיים את המצוות כמו שאתם אומרים "הגשמיות"? (מיכאל)

משמעות החיים: כן בוודאי. אין קשר בין השגתו הרוחנית של האדם ובין הפעולות שנראה שהוא לכאורה עושה בחיי היום יום בגופו ובהתנהגותו, באופן כללי.