שאלה

לפי כל המשתמע ממה שכתוב אתרכם כולם טועים. הקבלה היא לא דת אלא מדע, הדתיים טועים, לא חייבים לקיים מצוות וכולי וכל מה שצריך אדם בעולם בשביל ללמוד קבלה זה לשאול את עצמו מה הטעם בחיים? בזה מסתכם כל העניין? האם אין שום משמעות למשל לשם שלנו, לתאריך שבו נולדנו או למשל לקבלה מעשית? מה דעתכם באמת בנושא הזה של קבלה מעשית? (נחום)

משמעות החיים: יהיה מיותר מצידנו להכנס לתחום השאלות של מי טועה ומי צודק והאם יכול להיות שכולם טועים ורק הקבלה צודקת. אין זה משנה כל עוד האדם לא מגיע עם השאלה הפנימית, לומד ומקבל תשובות ורק אז, הוא יכול להבין את מקור הטעות. חכמת הקבלה, המכונה גם בשם חכמת האמת, אכן פונה לכל אדם ששואל מה הטעם לחייו באופן בשל. ומכיוון שהיא עוסקת אך ורק בתחום הרוחני, היינו, במה שמעל עולם החומר והנאותינו הגשמיות, אין זה משנה מבחינתה שמו של האדם ותאריך לידתו והיא לא עוסקת בכך בשום אופן כמעט. עם זאת, ניתן לראות המלצות של מקובלים שונים לאורך הדורות כיצד נהוג להתנהג ומה לעשות בכל תחום ונושא למתעניינים בדבר. בקרוב נפרסם מאמר העוסק בקבלה מעשית, אך נקדים את הנושא בעקבות שאלתך: האדם מתחיל את העיסוק האמיתי בקבלה, רק כאשר הוא כבר "עבר" אל המציאות הרוחנית (שאינה מבטלת את הגשמית). ומלבד כך שאסור לאדם לשגות, לחשוב ולטעות שהוא כבר במציאות רוחנית, כמו כן, עליו לדעת שהעיסוק האמיתי במציאות הרוחנית, מתרחש רק כאשר האדם נמצא כבר במימד זה. כלומר, קבלה מעשית, היא אותו עיסוק של האדם ברוחניות והמעשים הרוחניים שלו שם, היינו תיקונים. דבר זה אינו נוגע לתחום החומר ואף נאסר על פי המקובלים הנאורים שגישתם המדעית אינה תומכת בדברים כגון קמיעות, לחשים, כישופים והסברים על קבלה, שתוך תחום החומר. הקבלה, עוסקת בנשמה, באותו כלי הרוצה בהשגת מציאות של שלמות שאינה תלוית חומר. תודה על השאלה.