שאלה

מה בעצם צריך האדם לעשות כדי להתקדם רוחנית על פי הקבלה? נראה לא פעם שמדברים המון וכותבים על כך המון אבל אין שורה תחתונה. האם אפשר להסביר מה בדיוק צריך לעשות? (דור)

משמעות החיים: בשורה התחתונה אפשר להגיד שצריך להתחיל מ "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" ומשם לנסות להגיע ל "ואהבת לרעך כמוך". הכוונה היא שהעבודה של האדם בהתפתחות הרוחנית, היא עבודה פנימית של שינוי היחס שלו. כלומר, מעבר לכך שהאדם מתחיל להכניס את גורם הזולת לתוך חייו, הרי שהוא צריך בנוסף לכך, לעשות זאת לשם מטרת ההתפתחות הרוחנית. זאת אומרת, ששינוי היחס לסביבה, הוא אינו בכדי ליצור עולם טוב יותר, או בכדי שלאדם יהיה טוב יותר, אלא על מנת להשיג התפתחות רוחנית שבה האדם מגלה את שורש נשמתו. את הסיבה הפנימית לקיומו אשר מעניקה להיותו משמעות. המקובלים מזהירים שהתנהגות טובה האחד לשני, בלא הסיבה הרוחנית, עלולה להוביל לאסונות כגון הקומוניזם ולכן, כל ההתקדמות הרוחנית של האדם, חייבת לכלול כל העת את השאלה: "מדוע שאני אהיה טוב לאחרים?". התשובה על כך היא כאמור "מטעם שאני רוצה לגלות את שורש נשמתי, את משמעות חיי". והקשר הזה, של האדם אל בוראו, דרך הסביבה, הוא שילוב של הפנימי והחיצוני, אשר עליו מדובר בכתבי הקבלה.