המהפכה הרוחנית

אמונה וידיעה, הם שני הכוחות שהציב הבורא במציאות זו של חיינו, כאופציה לבחירה. ובכדי שאכן נוכל להגיד שבחרנו במשהו באמת בחיים, הוא ייצב עבורנו את המערכת ההכרתית, ככה שהיא תהיה עבורנו "טבעית" ברמת הידיעה ולעומת זאת, נחוש כי היא מנוגדת לאמונה. אבל, מסבירים הכתובים השונים, במידה שבה אנו באמת באמת רוצים לבחור בדבר מה בחיים האלו, אנו צריכים להתעלות אל כלים של אמונה כ"על טבעיים", על פני כלים של ידיעה, שהם טבעיים לנו. כי בזאת, נשיג כוח הקשור לתחום האמונה האמיתית, המכונה בחכמת הקבלה "אמונה שמעל הדעת" ובה, נממש את חופש הבחירה. לפני כן, בכל אותן בחירות כביכול בתחום הגשמי בלבד, בין אובייקטים כאלו ואחרים מסבירים חכמי הסוד, אין בחירה של אמת, אלא אשליה. ואם במסגרת אשליה זו, מתעורר האדם…
יש פה מלחמה בישראל, מלחמת אחים. ואולי עדיין אין בה נשק חם, הרוגים ופיגועים, אך היא קיימת ובועטת במלוא עוצמתה, כאותה מלחמה, שבין שמאלנים לימנים. מלחמה, שכמו כל שאר המחלוקות והמלחמות בעולם, מקורה בחטא הראשון ובעצם באותו ריב נושן, שבין אדם לחווה. שבין הזכר לנקבה. משם, החל הכל ומשם נמשך גם הכל, רק שלעינינו זה לא תמיד מובן וברור כקשור, למקור הדברים. לאותו ריחוק שנוצר בתחילה, בבראשית, בין אדם הנוטה אחר אלוקיו, לבין אשתו שלכאורה מנותקת ממנו ולכן, פועלת בעצת הנחש. משם, ממשיך החטא להתגלגל אל בעלה בפיתויה אותו לאכול מעץ הדעת גם ובזאת, הוחל החטא בעולם. היינו, בחוסר הקשר הנצרך שבין שני חלקי האדם: זכר ונקבה. מהם כמובן, או יותר נכון בהיגדעות הקשר הנכון שביניהם, "נפלה" גם אותה יכולת…
הבריאה, מסבירים החכמים השונים, יש לה מטרה. כלומר, שהקב"ה לא ברא את העולם "סתם", אלא שהוא מוביל לתכלית. עם זאת, הם מוסיפים, יש להבדיל בין המטרה לסיבה. שכן, על אף הקשר שבין השניים, עדיין יש הבדל ביניהם. שכן, הסיבה, היא המניע. והמטרה, נובעת כתכליתית מכל אותה תנועה כך שהיא מושגת כתוצאה, שלאו דווקא קשורה למניע.דומה הדבר לכך שיבוא מדען בניסוי מדעי ויטען שמטרתו היא לייצר חומר מסויים המורכב למשל, משתי מולקולות. ובכדי לעשות זאת, יהיה עליו לחמם אותן באש מלמטה במבחנה, עד שבסופו של דבר הן תתחברנה ויופיע חומר חדש, שהוא מעל שתיהן. שהוא, החומר החדש, הוא כשלם שמעל חלקיו כמו שאכן הטבע שלנו בנוי. שהנה מים או כל מולקולה אחרת בטבע, מורכבת מאטומים מגוונים ששונים בתכונותיהם מן התוצר שבו הם…