המהפכה הרוחנית

שני, 07 נובמבר 2016 17:24

כפיה חילונית - לא דתית

חופש ובחירה חופשית, נחשבים למרכיבים עיקריים בחיים שלנו כבני אדם. לא מן הסתם גם ישנן אינספור דעות, מחקרים, כתבים ומאמרים בנושא. עם זאת, יש להבדיל בין "חופש", ל"בחירה חופשית" כשתי מדרגות שונות. אנו, כבני אנוש, זקוקים לא רק לחופש אלא גם לבחירה חופשית, המקנה לנו סוג של רווחה וחיות נפשית. שאר החיות לעומתנו, אינן נזקקות לבחירה כלשהי, אלא פשוט לחופש. היינו, שהן כמונו, לא רוצות ולא מסוגלות להיות כלואות. לעומת זאת, אנחנו חשים כשכולאים אותנו, שלא רק נוטלים מאיתנו את החופש, אלא גם את החירות הפנימית שמחיָה אותנו. זו שמאפשרת לנו להחליט מה טוב לנו, מה רע לנו, לאן אנו רוצים ללכת ומה לעשות וכדומה. וכאשר זה נשלל מאיתנו, אנו סובלים. ולא רק בגוף, אלא בנפש ובעיקר בה. שכן, אנו…
רביעי, 02 נובמבר 2016 22:03

קצת על 7 מצוות בני נח והפצתן

פרשת נח השבוע. ובפרשה, מוזכר כמובן המבול המפורסם, התיבה, הדור המושחת וכמובן נח וענייניו. הדמות, שמצטווה עם משפחתה להיות כיחידה שתשרוד את המבול ותמשיך את העולם שנברא ונחרב במים העזים. והעולם שאחר נח, הוא עולם אחר. עולם, שממנו יצאו אח"כ רבים, כשחלק קטן מהם הוא עם ישראל והשאר הם גויים עיקרם. אותן אומות, שעל אף ריחוקן מעם ישראל ותורתו, עדיין גם הן מקורן בבורא אחד, שברא את הכל. כך שבכדי להיות בקשר אליו ועמו, עליהן למלא אחר מצוותיו, אותן 7 מצוות, שהן גם נראות כמעין "נימוס" או "מוסר", שהוא נטיית הדעת. עם זאת, נטייה זו של אדם להיות מנומס או מוסרי, היא אינה בגדר קיום מצווה, גם אם האדם עושה את תוכנה. היינו, שהכוונה על המצווה, אמורה להיות כקשורה לבורא…
רביעי, 26 אוקטובר 2016 11:00

אז מה הלאה?

גם השנה, כמו בכל שנה, מיד לאחר סיום חגי תשרי ושמחת התורה האדירה שבעם, אנו מסיימים לקרוא את ספר התורה עם פרשת "זאת הברכה" ומתחילים מחדש "בבראשית". באותו תיאור מקראי מופלא העוסק ברגע בריאת העולם. ברגע, שמכונה בחכמת הקבלה "צמצום ב'", אשר ממנו והלאה, ישנן מילים ואותיות אשר לא היו לפני כן. שכן לפני שהעולם נברא נאמר במדרש רבה ש "א"ר אבהו מלמד שהיה (הקב"ה) בורא עולמות ומחריבן, עד שברא את אלו". או בפשטות שבה חכמי הסוד מסבירים לנו, ש"רצה לברוא העולם במידת הדין", שזו הייתה כוונת ה' מלכתחילה. היינו, לברוא מציאות מתוקנת לגמרי שבה ישנו דין השולט ולא ניתן לעבור עליו. עם זאת, "כיוון שראה שאין העולם יכול להתקיים הלך ושיתף בו מידת הרחמים". היינו, שברחמיו הוא אפשר רחמים וחסדים,…