המהפכה הרוחנית

רביעי, 08 מאי 2013 10:59

קצת לפני שבועות

פוסט מתאריך 08/05/2013 עוד מעט שבועות. חג, שמקור שמו נובע מסיומם של שבעת השבועות, של ספירת העומר. אותם 49 ימים, שהם על פי הקבלה מ"ט שערים, המובילים בסופם אל החג. אל היציאה ליום החמישים. ליום מתן תורה. זמן, שמביא עימו גאולה אל העם וחירות נצחית, לאחר ספירתם את מידות הקלקול שבהם, שהם כאמור, שבעת השבועות, המקבילים לכמות הקלקולים שבנו ושעלינו לתקנם. להגיע מתוכם, אל החג המיוחל. חג הביכורים, חג השבועות, זמן מתן תורה - לעם ישראל, במדבר. שכן, ללא מעבר זמן זה של טומאה, שקודם למעמד התורה, לא תתכן קבלתה. שהרי, מלמדים אותנו החכמים, שבכדי לקבל דבר מה רוחני במציאות, עלינו לתקן עצמנו, להתאזן מול האלוקות בתכונותינו ובמהותנו ומכאן, נוכל להשיג דבר מה שנמצא מעל חיינו החומריים. וספירת העומר, שהיא…
חמישי, 18 אפריל 2013 10:53

תורת ישראל בפנימיות

"חברות", היא כל העניין. בה הכל מתחיל ובה הכל נגמר. ובלי שנשים ערך זה של חברות בכל שלב ושלב בעיסוקנו הרוחני, לא נגשים את מטרתנו. שכן, כפי שאמרו חכמים, שהתורה כולה על רגל אחת היא "ואהבת לרעך כמוך". עם זאת, הפסוק הידוע אינו מסתיים כך אלא בצמד המילים "אני ה'". ולשם כך נועדה החברות שאותה רוצים ללמוד מן התורה, שהרי כתוב, שכל התורה כולה היא  שמותיו של הקב"ה ולכן, בכדי לגלות את שמותיו, היינו בכדי לגלות את הבורא, את הרוחניות, מתוך הספרים הקדושים, יש צורך להציב את ערך החברות המדובר כעוטף של הכל, כפי שכתוב ש"ואהבת..." זהו הכלל הכולל.  היינו, שבזמן הלימוד והעיסוק הרוחני, צריך האדם לכוון את עצמו לכלל "כל ישראל חברים" ולחוש, כיצד דרך זה, מתבהרת המטרה או…
רביעי, 20 מרס 2013 10:41

חג הפסח על פי הקבלה

עם ישראל, כפי שאנו רואים ומבינים, עוד משחר ההיסטוריה, הוא עם של מורדים. אוסף של אנשים, של נשמות, שאינן מוכנות לשעבוד ולחוקי המציאות כפי שהיא ובהתאם לכך, אנו מורדים. שואלים שאלות, מתקוממים, מסרבים לעשות דברים באופן סתמי אלא מחפשים את פשרם. את הנקודה שדרכה, אנו רואים את ההגיון שבמציאות ותכליתו. כאלו אנחנו, אז וכיום. שכן, כפי שאנחנו רואים, על אף כל הטוב שהיה לנו במצרים, חשנו בסבל. שהרי כתוב בתורה שהתגעגענו לאבטיחים ולסיר הבשר, אם כן מדוע כה רצינו לצאת משם? הסיבה לכך היא, מפני שחשנו בעבדות האגו. חשנו, כיצד כל חיינו בתור אוסף אטומים חומריים, הם דבר מה נטול משמעות ולכן, סבלנו. כאבנו, עד שעלתה שוועתנו השמיימה. שם, היה מי שהאזין לנו, כפי שכתוב, שהוא שומע תפלת כל פה…