המהפכה הרוחנית

ראשון, 09 נובמבר 2014 20:12

קבלה ופוליטיקה - אסור לערבב

    יש דברים בחיים שאסור לערבב ביניהם, כמו שאנחנו יודעים. וגם כאן, כשאנו עוסקים בעניינים של רוחניות, דת, קבלה וכו, הרי שאז אומרים לנו החכמים, אסור לערבב זאת עם פוליטיקה. שכן, פוליטיקה במהותה עוסקת בפירוד - ורוחניות לעומת זאת, עוסקת באיחוד. פוליטיקה, קשורה לשחיתות, לאינטרסים, להפרד ומשול ולכן, אין לערבבה עם מה שקדוש. אין לשים אותה ביחד עם מה שאינו קשור להבלי העולם הזה, היינו עם קבלה. עם חוכמה פנימית. עם התורה. זה, יכול רק להזיק ולא להועיל. שהרי לא מן הסתם בפוליטיקה יש חלוקה למפלגות, שהן, מסביר המקובל בעל הסולם, עוסקות בריב ובפילוג וכן גם שמם הוא כך: מפלגה. ומפלגה, במהותה לא יכולה להביא לאיחוד ולמצב רוחני נשגב של "ואהבת לרעך כמוך", שכן, היא כנגד שאר המפלגות וכנגד…
שישי, 07 נובמבר 2014 13:24

שבת שלום

שבת שלום ומבורכת
חמישי, 23 אוקטובר 2014 17:42

מה לנו ולישו?

אמנם הגענו לישראל כבר לפני עשרות שנים, הקמנו תשתיות לתפארת, כלכלה חזקה, נצחנו במלחמות ואפילו כבשנו את ירושלים כולה והיא יכלה להיות שלנו. אבל, כידוע, חלקים נרחבים וחשובים בה, אינם ממש שלנו. הם של הפלשטינים. של הוואקף. של ירדן. וזאת למרות היותנו פה כבר מזה זמן רב. זמן שניתן למדוד מימי הכרזת האו"ם מצד אחד, אך נכון יותר יהיה לספור אותו על פי הסיפור המקראי. כלומר, שאנו פה כבר אלפי שנים. בחלק מהזמן הוגלינו ובחלק אחר מהזמן הצלחנו לשגשג פה, אך גם כשהיינו פה, תמיד, מעשינו היו מעורבים בגויים. למדנו ממעשיהם, למרות שיש איסור על כך. התפתינו להיות כמותם, למרות שזהו חטא. שכן, לנו, יש משהו משלנו. להם יש משהו משלהם. והבחירה באיזו דרך ללכת, היא זו שמצביעה על גודל…