שלישי, 28 נובמבר 2017 00:32

בואו וראו - העולם החדש, שבתוכנו

אחד הביטויים המפורסמים ביותר בספר הזוהר בשפה הארמית הוא "תא חזי" שפירושו, בוא וראה, או ביתר דיוק "בוא ואראה לך". ובזוהר הקדוש, אכן לוקחים אותנו דברי הקבלה למחוזות שונים ועליונים, שכמו בלי ששמנו לב הם אמרו לנו "בואו וראו" ולפתע, אנו רואים אותם. עם זאת, רגע לפני שנכנסנו אל הכתוב, הדברים היו נסתרים מאתנו שכמו, היו עינינו עצומות. אך משהעזנו לנסות ולעלות בסולם הרוחני, הן נפקחות והמציאות משתנה. העולם, שמתגלה לנו ככל שעלינו יותר ויותר, מתגלה לנו כעולם שבתוכנו. כזה, שבו החיצוני והפנימי הופכים לאחד, כבאגדה קסומה, המצטיירת לעינינו בזוהר.

אסור כמובן מצד אחד לחשוב שדבר מה שכתוב בספרי הקודש הוא עניין של תיאור יפה או דימיון, כי אם הכל עוסק במציאות רוחנית ממשית, שכעת אולי נסתרת מעיני רוחנו. ובכל זאת, משהחלטנו להתעלות מעל שטחיות העולם הזה, הבליו ורדידותו, עדיין לא ניתן להגיד שעינינו נפקחו ואנו אכן רואים מציאות רוחנית, כי אם הדבר משול לחלום הקורה לאדם בעולם הזה בשנתו. כך, מי שמנסה מזלו בקשר עם הרוחניות, באיזשהו אופן מתחיל לדמיין לעצמו, או לתאר, סוג של מציאות שהיא אינה אמתית ומוטלת בספק ולכן נקראת חלום. היינו, שבסופה, האדם יתעורר ממנה/ממנו, ויראה את הדבר האמתי והקבוע. והחלום לעומת זאת, זמני. ובו, גם כל האיסורים נעלמים לפעמים, כולל האיסור לדמיין את דברי הקודש או לתארם כגשמיים.

עיניים, הן המפתח לכל. יש הבדל בין אחד שרואה דבר מה לבין יכולתו לשתף את מראה עיניו עם האחרים וכמו להגיד להם בואו וראו, את מה שאני רואה. והזוהר בעם, הוא ניסיון של המקובלים לפנות אלינו ואכן לומר לנו שנעז. שנתקרב למה שאליו נועדנו שזו דרגת האדם שבתוכנו, שיכולה לגלות את העולם כמופלא, כמו שאומרים חכמים, שבגילוי זה נגיד "היינו כחולמים", על כל המציאות הגשמית. ולפיכך, ככל שנשמע את הבואו וראו הזה שבזוהר, כקרוב ללבנו, כך נחזה גם בסופו של דבר כולנו באותו מחזה, שעליו נסכים כמציאות. ובטח שנדע, שלא ייתכן שכולם חולמים את אותו החלום, אלא שזו המציאות האמתית, של התממשות דברי הזוהר, אל מול עינינו. שבזה, נבחין כיצד לא קראו לנו כתבי הקודש מן הסתם "תא חזי", בספר כזה או אחר הנועד לעיון וקריאה כביכול, שכן, האמירה עניינה לבוא ולראות באמת. במו עינינו, את אותם הדברים שעליהם כתוב בספרים, כמציאות רוחנית וקשר אל הקב"ה

שנזכה לראות זאת במהרה בימינו

השאר תגובה