רביעי, 01 מרס 2017 06:30

בקרוב חג האנטי גזענות - פורים

גזענות, כפי שלימדה אותנו השואה, או לפחות הייתה צריכה ללמד אותנו ואת עמי העולם, היא אינה סתם מילה שניתן לעשות בה שימוש מתי שרוצים. שכן, מקור המילה, הוא האפליה היחידה שכמעט קיימת בעולם הזה בלבד, והיא אפליה כלפי יהודים. משם, נובעת הגזענות. עם זאת, אין הכוונה לחלוקה עצמה של בני האדם לגזעים, דבר שהוא טבעי לכשעצמו ואין בו רע, אלא התפיסה לפיה גזע אחד יכול לשלוט באחרים עקב עליונותו, זוהי הגזענות. מילה, שמקורה הוא הסופר הצרפתי ארתור דה גובינו, שחילק את המין האנושי לגזעים ובראשם, העמיד את הגזע ה"ארי". את זה, הוא עוד עשה לפני היטלר בהרבה בשנת 1853. כמובן, שכמוהו כהיטלר, גם דה גובינו הכריז על היהודים כעם נחות ובעצם, החל בבניית התשתית למה שאח"כ המשיך כאירוע השואה. והיא, השואה, הובילה אחריה להקמת המנגנון שזיהה את הגזענות כביכול ואמור היה לדאוג, למיגורה. לחינוך, המוביל לחיסולה. זאת אומרת, לכך שמתי שהוא בעתיד, נחיה בעולם בו הסיכוי לאנטישמיות ופוגרומים ביהודים, יהיה קלוש. דבר, שלא רק שלא קרה, אלא מה שקרה הוא להפך.

כיום ומזה זמן כבר ידוע, שהאו"ם אנטישמי. שאירופה, אנטישמית. ובעצם, במקום שיהיה גוף שידאג שלא תחזור על עצמה תופעת הגזענות שכמעט והובילה להכחדת היהודים ורציחתם עד האחרון שבהם, מה שקרה הוא "תרגיל של השטן". שכן, נלקח ויוחס השימוש במילה זו, דווקא לאלו שמתנכלים לנו, כפלסטינים ורוב אוכלוסיית ערביי העולם, שהם הגזענים בעצמם. אבל, ע"י מניפולציה מתוחכמת, כוח רב והשפעה גדולה, הם הצליחו לנכס אליהם מושג זה, כך שכביכול הם המקופחים. הם אלו שמקבלים יחס בלתי הוגן עקב זה שהם ערבים/פלסטינים, מה שלא נכון כלל. כי הנה, לא זו בלבד שיש להם 60 מדינות, עצומות בשטחן ומלאות במשאבים, הם גם פולשים למקומות אחרים וכובשים חלקים לא להם ודורשים בהם, זכויות כעם. ומשהם נתקלים בסירוב, הם באים וטוענים ל"גזענות". לכך, שהסיבה שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים, זה כי הם ערבים או מוסלמים ולכן, מתייחסים אליהם כך. והיכולת הזו, לייצר את התרגיל הזה, אשר בעקבותיה הפכה את כל לקחי השואה לשטות, היא ערמומיות מאין כמותה של שונאי ישראל, שלא רוצים לראות את האמת לאמיתה, לאורך ההיסטוריה. אותה אמת, לפיה גזענות היא כמעט תמיד רק כלפי יהודים (ושחורים) וזה כך היה מאז ומעולם.

המן הרשע, שבקרוב נחגוג את נצחוננו עליו ועל מזימתו, אינו שונה בתנהגותו ממה שמתרחש היום, אך זה קרה לפני שנים רבות וממשיך לחזור על עצמו. שהרי המן הגזעני, שרצה לחסל אותנו רק מפני שאנו יהודים, בא וטען בפני המלך על מסכנותו. על זה שהם, היהודים, נחשבים לאויב הרע והוא, לאיש הטוב והסובל. וכידוע, התרגיל אכן הצליח והוא קבל בתחילה את מבוקשו לעשות ביהודים מעשים שאמורים היו להביא לחיסול כל העם. ועם זאת, כשהובן מי הגזען האמתי, התהפך הפור ובן העמלקי ומשפחתו, קבלו את עונשם. אבל עד שזה קרה, עד שלא התגלתה המזימה שלו, הוא הרגיש שהוא אומלל. ש"לוקחים" ממנו ומעזים לא להשתחוות לפניו ולפני גחמותיו. ובדומה לכך, אז כמו היום, הגזענות נמשכת והעמלקים, הפלסטינים, רבים מהערבים בעצם, רוצים במותנו. הם באים וטוענים בפני העולם שהם המקופחים ולכן, הטרור מוצדק. שהם המסכנים ולכן, הדבר היחיד שיכול לסייע להם, הוא השמדתנו. והעולם, לא פעם נעתר להם אבל אנחנו אז כמו היום, לא חוששים גם כשהעולם נגדנו. אנו, כמו מרדכי היהודי, לא נשתחווה לצלם ולא נמסור את חלקי הארץ הקדושה ונמשיך לעמוד על שלנו ויהי מה. גם אם זה דורש הקרבה מסוימת. בסוף, אנו יודעים שהפור יתהפך והגזענים שטוענים שאנו העם הגזען, יקבלו את עונשם וככתוב "ליהודים הייתה, אורה ושמחה...". שאו אז, לא נצטרך עוד בבוא הזמן הנכון להבהיר את מה שממילא ברור ומובהר כשמש באור יום: גזענות, היא כלפי יהודים בלבד והסיבה לכך, היא קנאה בנו כי אנו העם הנבחר. ומה שמייחד אותנו, זה שאנו רוצים, את טובת כולם, כשלום, בין כולם לבין כולם. מכאן, נובע השוני בינינו לבין השאר

השאר תגובה