שבת, 16 יולי 2016 19:39

מלחמת אחים... באחיות - המלחמה התמידית

יש פה מלחמה בישראל, מלחמת אחים. ואולי עדיין אין בה נשק חם, הרוגים ופיגועים, אך היא קיימת ובועטת במלוא עוצמתה, כאותה מלחמה, שבין שמאלנים לימנים. מלחמה, שכמו כל שאר המחלוקות והמלחמות בעולם, מקורה בחטא הראשון ובעצם באותו ריב נושן, שבין אדם לחווה. שבין הזכר לנקבה. משם, החל הכל ומשם נמשך גם הכל, רק שלעינינו זה לא תמיד מובן וברור כקשור, למקור הדברים. לאותו ריחוק שנוצר בתחילה, בבראשית, בין אדם הנוטה אחר אלוקיו, לבין אשתו שלכאורה מנותקת ממנו ולכן, פועלת בעצת הנחש. משם, ממשיך החטא להתגלגל אל בעלה בפיתויה אותו לאכול מעץ הדעת גם ובזאת, הוחל החטא בעולם. היינו, בחוסר הקשר הנצרך שבין שני חלקי האדם: זכר ונקבה. מהם כמובן, או יותר נכון בהיגדעות הקשר הנכון שביניהם, "נפלה" גם אותה יכולת להיות קשורים לעליון יותר, היינו, לקב"ה, שהוא המקור לכל - וכשלם - עלינו להיות גם כן שלמים כדי לחוש בו ובפועלו בעולם 

אדם, מסבירים החכמים בהתאם לכתבי התורה בבראשית, הוא מבנה שלם, ככתוב "זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם". עם זאת, בהיפרדות חלק הנקבי מן הזכרי, נחשב השלם לחצוי ובכך, מתאפשר החטא. שכן, הזכר, שהוא המיוצג בשם אדם, מכונה כך על שם שרצונו הוא להידמות לעליון כפי שמסבירים חכמים, שלשון "אדם", מקורה הוא מלשון "אדמה לעליון". לעומתו, הנקבה, כשמה כן היא, שיש בה נקב המוכן לקבל את אותן השגותיו של הזכר שהוא עליון ממנה, האמור להוריד לתוך הכלים שלה, את אורו. היינו, שהוא נקרא "אור" והיא נקראת "כלי". והחיבור שבין האור והכלי, מסבירים החכמים, הוא הנקרא והמוכר בלשון הקבלה כ"זיווג". ממנו, נולדים וולדים, שהן התגשמות תפילותינו לברכות, לצדקות, לרחמים וישועות. ובעוד המבנה הזה של האדם, הוא שלם ולא מחולק, אנו יכולים לקבל ממנו את חיותנו, בהתאם לשלמות הדברים. עם זאת, כפי שמסופר בבראשית, נוצר הפרד בין הזכר לנקבה, מה שהביא בהמשך לפיתוי הנחש אותה, והיא את אישה. זאת אומרת, שנוצר הפרד בין מבנה האדם כעליון, וכקרוב לאלוקיו, עד שבעקבות החטא ירד "מבנה" זה לכדי "שבירה", של המצב, כהפרדת זכר ונקבה, הן ברוחניות והן באלו, שבעולם הזה, על כל גווניו.

ימין, שמאל ואמצע, הם שלושה מצבים המוסברים על ידי חכמינו כדרכים ללכת בהן אחר האור האלוקי, שיחזיר את השלמות לחיינו, בצורת אדם. שמאל, הוא הנקרא "כלי", הרוצה לקבל את האור, או בקצרה, "הרצון לקבל הנאה", המוסבר על ידי בעל הסולם כחומר הבריאה כולה. כלי זה, הוא בטבעו נחשב גם כ"נקבה", שכן, כל בני האדם, זכרים ונקבות, רוצים לקבל הנאה. ומנגד לכל זאת, ישנו המילוי כתענוג או כ"אור", שזהו כמוסבר, חלק הזכר המנוגד לחלק הנקבה המתמלא על ידי האור הזה (האור הוא המשפיע והכלי הוא מקבל השפע). ובכל זאת, כולנו כאנשים המרגישים חצויים בתוכם ורוצים לתקן זאת ולהרגיש את המשמעות שבחיים האלה, על כל תפארתם בשלומתם, נדרשים לתיקון המצב הזה, השבור שבתוכנו ובינינו, שבו התרחקנו מאלוקינו ונפלנו לכדי אותו חילוק כמוסבר, שאף עבר במהלך ההיסטוריה והאנושות, שלבים רבים וקלקולים נוספים. ובמסגרת קלקולים אלו, יש תמיד את אותו השיוך למקור הקלקול שבתחילה, כמתואר בצורת מחלוקת שבין זכר, לנקבה. בין שמאל לימין. בין אור לכלי, בורא לנבראיו, שלמות וחלוקה וכן הלאה. שם, מתחיל ונגמר הכל. ומשם גם כאמור, מתמשכים כל מחלוקת, ריב ומלחמה שבעולם, כולל זו שמתחוללת בארצנו כבר מזה זמן, כאותה מלחמת אחים שבין "ימניים" ל"שמאלנים". ועם כל זאת, עדיין יש בין הימין והשמאל, את קו האמצע. זה, שמפשר ומכשיר הצדדים כולם להתחבר בו ולהתעלות אל פתרון כל דבר ודבר. כלומר, בין ניצים פוליטיים, בין זכרים ונקבות ובעצם, בין כל הצדדים המנוגדים שנדמים כבלתי משלימים, עד כדי יצירת כל אלו המחלוקות, על פניו

שליטה, עליה כל המלחמה. ובהיות עולמנו זה הוא כהשלכה ותוצר משורשים רוחניים שחטא בבסיסם, אזי השתרש עניין זה בחיינו כך שבמסגרתו, אנו תמיד תחתונים ונמשכים אחר הרצון לקבל הנאה השולט. היינו, אחר הכלי, אחר חלק הנקבי (שמאל) שבנו שאינו יכול להתאפק וזקוק למילוי הרצון, קצת כמו ילד קטן. עם זאת, במידה ובה נחשוק בתיקון ובהשגת שלמות בחיינו, עלינו להתעלות ולהתגבר (מלשון גבר) ולא ללכת אחר אותו רצון מידי למילוי אלא להפנות את תשומת לבנו למקור המילוי, כפי שהיה בטרם החטא, ובכך, נתקן את אותה ירידה שנמשכה, עד הנה כקלקולים בעולם. שבזאת, נשליט את חלק הזכרי על חלק הנקבי, אשר ינחה אותו (את הנקבה) כיצד לקבל את המילוי כזיווג מועיל ובלתי מזיק, שבעזרתו יתוקן העולם.

עמוקים הדברים עד מאוד ומורכבים מאין כמותם, אך באופן כללי, בירידת הדורות והנתק של האנושות אט אט מ"רוחניות מתוקנת", חלה בהמשך ובעיקר כיום "רוחניות קלוקלת", שדורשת את תיקונה. והתיקון, בהתאם למצב הקלוקל, מחייב את הגברת הימין על השמאל, לעומת המצב הבלתי מאוזן של שליטת הכוח הנקבי הקיים כיום ומשיכתו ההרסנית. שהנה, מוסיפים הכתובים ובהם בעיקר כתבי הסוד, לתאר כיצד כל המשול לשמאל, לכלי ולנקבה, הוא גם המקור לגויים ולאומות העולם, לאגואיזם הגובר ולמידות שונות ורעות שהן כנגד טבע האדם, שמקורו המתוקן הוא בזוגיות "נורמלית". זו, שנרמסה בכל רמה שהיא והביאה לשליטת ה"רצון לקבל הנאה", בצורת דריסת רגל בכל רובדי חיינו. רובדים, הנראים כקלקולים גדולים בעולם, הן במלחמות שבין עמים שונים, בין ישראל לערבים, בין ימניים ושמאלניים ובתוך תוכנו כאנשים פרטיים, מבלי שנודה בכך, נראה זאת או נבין בכלל, שהמקור לכל הוא מלחמת הזכרים והנקבות. שם זה התחיל, משם זה המשיך, זה מה שקיים כיום ולכן גם ובהתאם לכל זאת, התיקון יגיע רק מישוב מלחמה זו. מההכרעה, בידי מי השליטה שבעולם הזה, אם בידי האגואיזם והחומריות, או בידי היכולת להיות "אדם", הנזכר באלוקיו (זכר - שנקרא כך כי שואף למקור האור שממנו הוא בא ונזכר בו) ושב אליו, כעם ישראל. עם, שהוא כמשפחה אחת שאין בה כל חלוקה אלא רק כלים שלובים, השואפים להביא גאולה לעצמם ומכאן לעולם, המחכה לראות מאיתנו דוגמת אדם, שבטרם החטא שנעשה בעולם. ואין דוגמא טובה יותר להראות לעולם, מלבד התיקון הזה שיש בנו כפגם, באיזון הכללי. איזון המופר כאמור מאותה ירידת הדורות וריחוק רוחני, אך עתה, בתקופת התיקון הזו הכה מורגשת, ישנה ביכולתנו להעלות את קרן הערכים הנכונים והמאוזנים שוב, שבזאת, נשיג אנו את תיקוננו וכמוסבר, נשמש גם כדוגמא לעולם, בקידמת הרוח והאדם, השואף לסדר בקיים. סדר, שאולי מופר עד מאוד כיום ברמות שונות ומשונות בחיינו, אם כחברה, אם כמדינה אם כאנשים בפני עצמם, כזכרים ונקבות ויריבות פוליטית וכו, אך כנראה שלא רחוק היום ויחזור האיזון להיות כמצב הקיים. זה, שבו יושלמו הצדדים כראוי לקו האמצע שיוגדר נכון ויביא שלום לכולם

1 תגובה

  • קישור לתגובה נגה אריאל שבת, 16 יולי 2016 20:52 פורסם ע"י נגה אריאל

    יש שאומרים שגם כל תופעת ההומואים והריבוי של הסטיה הזו, זה ממשיכה אחר הטבע הנשי בעולם. שמעתי פעם תאוריה, שלפיה, גברים חלשים בזמנו שהבינו שלא יוכלו להשיג נקבה, באו והתקרבו אליה לאחר שהיא נותרה עם תינוק ללא אבא, וסייעו לה. בכך, הם יכלו להשיג המשך גם לצאצאים שלהם ומהם בעצם, כגברים חלשים, באה שליטה זו של פמיניזם ותמיכה של גברים בזה. זה אולי נשמע נורא אבל יש בזה משהו. היום יש נשים שולטות בכל ובעולם ותכלס, זה באמת קלקול. גברים מפחדים מהנשים שלהם, אין כבר גברים שיקחו המושכות, שיחנכו גם את הילדים ואם את האישה וכנראה שזה גם אשמת הגברים שפוחדים מאחריות. מלהיות זכרים ולא נקבות או זכרים שמחוברים לצד הנקבי המטופש. בקיצור אהבתי הכתבה

השאר תגובה