שני, 05 אוקטובר 2015 21:12

מחג האלקים והלאה, אל האינסוף

 

שמיני עצרת, מסביר "ילקוט שמעוני", הוא חג האלקים. וחג זה, שנחגג ביום השמיני, שלאחר שבעת ימי סוכות, אכן מסמל בדומה לספרה 8, את האינסוף שקיים במציאות הרוחנית. זו, שבמידת תיקון תפיסת המציאות שלנו, כך יש לנו יכולת לחוש בה. לא מן הסתם יש דבר מה נוסף אחרי ה 7 ואחרי השבת. שהרי שבע, הוא מספר השלמות כפי שבעת ימי בראשית, שמתקיימים אצלנו אף כימי השבוע הגשמיים. אלו, שאחריהם מגיע תמיד עוד שבוע ועוד שבת, עוד חג ועומד מועד. עם זאת, מסביר "שמעוני", דווקא חג שמיני עצרת, מסמל את מה שמעל ה7. אם באופן זמני של מועד בתשרי החוזר על עצמו כביכול מדי שנה ואם מבחינת גישתנו, לחיים. או לפחות זו, שאנו אמורים לטפח. כי המטרה שלו, של הבורא, היא על פי חכמת הקבלה הבאתנו אל מעל לגשמיות. אל האינסוף שמעל ה 7. שזהו אותו אינסוף בעצם שהוא יעד לנו כבריותיו, למלכתחילה. 

סוף או אינסוף, מבין מי שפוסע בשביל הרוחני, הם שני ביטויים לגודל התפיסה והאחיזה שלנו במציאות. כך שכל עוד אנו מצויים בכלים מוגבלים, הפועלים על עקרון של רצון להנאה בלבד, מהר ועכשיו, כך יש לכלי שלנו "סוף" ברור ואנו קולטים מציאות של סופיות, אשר במסגרתה הכל סופי, גם גופנו. זה, המוגבל למודעתנו הצרה וסיפוקה באשר הוא. לעומת זאת, אם אנו נאורים מספיק בכדי לרצות ולחקור האם יש רמה נוספת בעולם החומר, כך אנו עשויים לגלות שאכן ישנה רמה שכזו. ורמה זו, היא גם הרמה ששולטת במציאות הגשמית, זו שנדמית לנו כסופית. אבל, אותו גילוי שאנו משיגים באמצעות לימודי קבלה וחסידות, ע"י קרבה ליהדות ופנימיותה, הוא זה שגם מתקן את החיים האישיים שבמציאות שבה אנו מתנהלים, מסופית, לאינסופית. זאת אומרת, שגופנו, נותר בשלו, גשמי ונכלה, קשור לארץ ולכל מה שנברא בשבעה ימים, אך מתגלה ומתעורר בנו כלי נוסף, הקרוי נשמה, שהוא הקולט את הרוחניות, את רמת האלוקות וכך, אנו מתעלים אל השמונה, כאחיזה באינסוף. כאחיזה כלשהי כך או אחרת, באמונה בכוח העליון, שמסובב את הכל

העולם שלנו, מסבירים חכמינו, נקרא עולם התוצאות והרוחניות, היא עולם הסיבות. וכאשר אדם מתקן את תפיסת המציאות שלו ומשיג אמונה וקשר אל נשמתו ואל פנימיותו, כך הוא משפיע על הסיבות ומקשרן אל הגשמיות כתוצאות, בדומה לאילן. לעץ, המקושר בשורשיו הלאה לגזעו וממנו, לענפיו. והשפעה על השורשים ומהם, מניפה ומניבה תוצאות בפירות ובאילן כולו ואף לכל אלו הנהנים ממנו, כמו שאנו נהנים מעולמו של ה'. ואנו, שמשולים לעץ השדה ככתוב, כשאנו מתוקנים, אזי אנו נושאים את פירותינו מעלה ע"י השגתנו תודעה עליונה ובכך, נקשרים בחיי רוחניות. בחיים נצחיים, כאלו, שה"גוף" שלהם הוא הנשמה ולא הגוף הבשרי. ובמידה ונדבוק ברעיון זה כמה שיותר, כך הוא יקדמנו במהלך השנה כולה. ובהתאם, החג שמיני עצרת, יהפוך באמת ל"עצרת", שזוהי אותה עצירה להתאספות, לשם התייחדות עם האינסוף מציאות של אהבה. של שלמות. של המשך שנה שבה אנו בוראים בעצמנו את חיינו, מתוך אחיזתנו אפילו במינימום של אמונה ובטחון, שאנו אחד עם הבורא ועם תכניתו, להביאנו לשלמות אינסופית איתו, כיחידים, כעם וכאנושות.

מוזמנים לקרוא מאמרים:

שמיני עצרת - חג האלקים 

להרשמה לחוגי בית וסדנאות:

052-8248572 - סיגל - רכזת אתר משמעות החיים

 

עודכן לאחרונה ב שני, 05 אוקטובר 2015 21:51

פריטים קשורים

השאר תגובה