ראשון, 29 מרס 2015 18:36

יציאת מצרים - יציאה מהמטריקס - פסח באתר משמעות החיים

 

"מטריקס", מלשון "מטריצה", היינו "צורה", היא מילה הבאה לבטא את אופן שליטת מערכת חוקי המציאות בנו, כלומר את צורת השליטה שתחתיה אנו שרויים. ויציאה מצורת שליטה זו כפי שהיא ברמתה הנוכחית, היא בעצם מעבר ממצב שבו אנו כפופים לתודעת החומר והגוף, אל תודעה עליונה יותר. חופשית. כזו, שאינה תלויה עוד במגבלות העולם הגשמי. עולם, שבו אנחנו, הן על פי הסרט המוכר והן על פי החכמים, נמצאים בו כבבית כלא. כלומר, שאנחנו נמצאים במעין מציאות שכופה עלינו חוסר חופש, חומרית ומחשבתית/הכרתית. עם זאת, מסבירים הכתבים הרוחניים, בכדי שנוכל לצאת מעבדות לחירות, עלינו לדעת תחילה שאנו אכן עבדים. כלומר, שאנו במעין בית סוהר, שאליו אמנם נולדנו ובו אנו חיים, אך משהו מונע מאיתנו לחוש בו וב"אמת" שמחוצה לו. משהו מונע מאיתנו להרגיש שיש חיים אמיתיים מחוץ ל"מטריקס" וסוהריה. זאת אומרת, מעל תכונת שליטת עולם החומר, המתואר לנו בכתבי הקודש כמצבי דוחק של מצרים, כפרעה, כעבודה קשה, עינויים וכו.

שתי מציאויות מתגלות לעינינו הן בסיפור המקראי הידוע והן בסרט המדובר. ובמסגרת שתי מציאויות אלו, ניתנת לנו האפשרות לבחור בתודעה גבוהה יותר, שבמסגרתה נשתחרר מכבלי העולם הזה. שנשתחרר מכך, שאנו סגורים בתוך מערכת של אטומים, של תת חלקיקים, של גוף וחומר, שמונעים מאיתנו כל השגה אמיתית למשמעות החיים שאליה אנו כה כוספים. או במילים אחרות, אותה השתחררות המתוארת באופן מודרני בסרט וכבר מובאת בכתבי הקודש, היא עיסוק בעניין של בחירה, שיכול לחוש האדם בלבו, מרגע שהוא מרגיש ש"יש שם משהו בחוץ" מלבד החיים הרגילים. משהו, כוח, שדוחף באדם לגלותו ובכך, לעבור מחיים דמיוניים וסופיים, לחיים אמיתיים ומלאי טוב, לנצח. זאת אומרת, להגאל ולהשתחרר מן הסופיות וההישלטות של "סך כל היותנו", לכדי כך שנוכל לחוש בטבע כולו כאחד, כשלם. כמצב, שבתהליך מדורג, שלב אחר שלב, אנחנו מממשים בו את עצמנו. ומימוש, זה אומר שאנו חופשיים. שאנו בני חורין. כלומר, אנו כבר בלתי תלויים במצב הרוח, בחומר ובגוף, ובעצם קשורים לרוח אשר אין לה מגבלות. רוח, שנקראת קדושה, מלשון "נבדלת", כי רוחניות בניגוד לגשמיות, אכן מצביעה על המצב הבלתי מוגבל והאינסופי שאליו אנו יכולים להגיע בחיים.

פרעה הראשון מסבירים לנו החכמים, שהיה בזמן יוסף הצדיק, הוא בעצם סמל לאותו אגואיזם טבעי שמגדל אותנו בתחילה, בטוב. זו אותה שליטה פסיכולוגית, מוחיתת סביבתית, שעמה נולדנו ואליה אנו גדלים כבחממה. אחריו, מגיע פרעה שלא ידע את יוסף. זה, שמביא אותנו ליסורים ולשאלת משמעות החיים והניסיון למלא את החסרון שהיא יוצרת. ניסיון, שמניב מצד אחד ערים יפות לאגו, לפרעה, שהן פיתום ורעמסס, כי אנו ממלאים חסרונות אלו שבנו, בחומר. ביצר. בנהנתנות. עם זאת, ככתוב, אלו הן "ערי מסכנות", שכן, אנחנו חשים בתוכם כבלתי מסופקים, למרות כל מה שהשגנו. בתוכנו, אנו יודעים שהכל זמני ושאין לנו אחיזה באושר שמעבר לגשמיות. ובכל זאת, אין לנו גם אפשרות לעשות מעבר למה שאנו כבר עושים, כמו שאין לנו יכולת להיות יותר מודעים ממה שאנו ובעצם, אין לנו אפשרות להוציא עצמנו, מהמצב של עצמנו. או כפי שמסבירים חכמים "אין אדם מוציא עצמו מבית האסורים". זאת אומרת, שאנו זקוקים לנס. לכך, שתהיה קיימת תודעה נוספת ואמיתית, מחוצה לנו, גדולה מאיתנו, שיכולה להתגלות אלינו לאחר כל עבודתנו הקשה ובכך, לגאול אותנו מן השעבוד. מן המצב, שבו אנחנו תחת פרעה הרע, שהוא סמל לאותו אגואיזם (הרגש עצמי בלבד), שאומר בדמות מלך מצרים למשה, "מי ה' אשר אשמע בקולו". היינו, שזהו אותו מחסום שבנו, שמטיל ספק ולא יכול להאמין בלב שלם שאכן, יש כוח עליון. שיש תודעה שלמה מחוצה לנו, שהיא שלם שהוא מעל סך כל חלקיו. משהו בנו, מנסה להרחיק אותנו מן הקדושה ע"י מעין קול פנימי שטוען שהדבר נחות. שהוא פרימיטיבי. שזהו דבר חשוך שלא שווה לעשות עבורו כל מאמץ

לבחור לקחת את הגלולה הנכונה, כלומר, להאמין למשה רבנו, להיות אמיץ מספיק כדי לנטוש את החומריות, אלו הן נקודות המפנה שבסיפור היציאה. היינו, להאמין כנגד השכל, מעל הדעת, שיש לאדם תכלית נפשית, שיש לנו כיהודים, יכולת לאחוז ברוחניות - היא הבחירה הכה מפחידה. זו, שמהווה נקודת סיכון של נטישת המוכר ומעבר אל מה שנדמה כביכול כמנוכר. עם זאת, כפי שמספרים הכתובים, כפי שמתאר הסרט הידוע וכפי שאכן יקרה לכל אחד כך או אחרת, בהתאם למאמציו ותיקוניו, אין לנו בררה אלא לבחור באמת. שכן, כל עוד אנו כלואים בסך כל תודעת עצמנו, בתוך הרגשת עצמיותנו בלבד, המוגבלת בחמישה חושים שימותו עם הגוף, הרי שאנו חיים בשקר ואין לנו כל משמעות אמיתית, כזו, שנשארת לאחר מות הגוף. לאחר היחלשות החומר. וכל עוד אין לנו משמעות רוחנית, כזו שנמצאת במימד הנשמה שהיא המכונה נפש, אזי אין לנו טעם. ובכל זאת, כיוון שמשהו בתוכנו דוחף אותנו לכיוון זה של חיפוש ורוחניות בלתי מושגים, אנו מוצאים עצמנו בפנימיותנו יורדים לאותו מרחב המכונה מצרים, מלשון מקום צר, שיובילנו בסופו של דבר לעבדות, אך ממנה גם לחירות. מהכרת הרע למציאות שכולה טוב. זאת אומרת, שתתממש ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו, שכפי שהוא הצליח לצאת מהתלות בחומר ונגלה אליו ה"מהנדס" של הכל, ההשגחה, כך יקרה גם לנו. לעמו.

אנו נצליח להפוך לבני חורין, נצליח לצאת מן האגו הכולא ובטח ובטח שנסיים בסוף טוב של השגת הארץ השלמה. זו, שמהווה נחלה פנימית בלב האדם כמרחב של אושר שאינו תלוי בחומריות ואף מעבר לכך. הדבר יתרחש גם בחיצוניות, שכן, בבוא ימי האחרית, כל החיצוני יהפוך לפנימי ונצא לא רק כעם, אלא כאנושות, לכדי עולם נאור וחדש. כזה, שמכיר ביכולת שנמצאת ביהדות, לחבר את תודעת כל אדם בעולם לבסוף, לכדי תודעה אחת. זו, שמציעה את דרך התורה, מלשון אור והוראה (מורה על האור), שבתוכה צופנת את הכוח העליון שבאמצעותה הוא מתגלם. הוא, התודעה הנקראת "אלוקות", שאליה אנו צריכים לשאוף. ועניין תודעה זו, היא השגת היכולת לרדת לעומק תבונת הטבע הכללי כאחד. כך שמעצם תפיסתנו אותו כאחד, אנו עוברים ממערכת החוקים המטריקסית, האגואיסטית, לזו הרוחנית והאלטרואיסטית (הרגשת מה שמחוצה לי). וההבדל שבין שתי מציאויות אלו בא לידי ביטוי ב"חישוב השכר" שלנו המתרחש בפנימיותנו בהתאם לרמה בה אנו חיים. כלומר, שברמה הנוכחית, של העולם הזה הגשמי, מוחנו וגופנו, עסוקים כל העת בחישוב לשם מה שווה להתאמץ ולשם מה לא. בהתאם לכך, עניינים הקשורים לרוחניות ואמונה, נוגדים את כל המהות החומרית שאינה חשה במה שמחוצה לגדרה המוגבל כאמור. ולכן, אנו כלואים במסגרת חישובי החומר והאיזון שלו בעולם הזה בלבד, ללא יכולת לשנות זאת. אך בניגוד לכך, כשאנו עוברים לחישוב מטעם הרמה הרוחנית שאותה אנו משיגים, הרי שאז, אנו כבר לאחר חציית המכשולים הגדולים ואנחנו חופשיים מכבלי החומר, כך שנוכל להחליט בהתאם לאמת. על פי הדבר הנכון. זה, שקשור לנשמה שמחוברת לאלוקות ולכן חיה לנצח כבלתי תלויה, לעומת הגוף הזמני שקשור לאדמה וכל טיפוחנו אותו ואת חיינו פה, מהווים עבדות לעומת אותה החירות, שאליה מכוונת אותנו התורה. שלשמה, נחוג חג הפסח, זכר ליציאת מצרים, שהיא עדות לאנשים, לעם, שהשיג יכולת זו של התעלות, מעל החומר

2 תגובות

  • קישור לתגובה EvelyneWSantigo ראשון, 19 יולי 2015 17:46 פורסם ע"י EvelyneWSantigo

    WOW just what I was looking for. Came here by searching for
    מטריקס

  • קישור לתגובה שלי שלי שבת, 04 אפריל 2015 11:52 פורסם ע"י שלי שלי

    אתם קשורים ללייטמן ול kab.co.il ? לפעמים חלק מהדברים שלכם (וגם של עוד מקומות) נשמעים דומים ולפעמים מאוד לא כי אתם מביאים צד נוסף שקשור למודעות ולתודעה שאני מתחברת אליו מאוד. אשמח לדעת מה הקשר שלכם לקבלה לעם או לברכת שלום אם יש לכם כזה קשר בכלל או שאתם עצמאיים?

השאר תגובה