ראשון, 09 נובמבר 2014 20:12

קבלה ופוליטיקה - אסור לערבב

 

 

יש דברים בחיים שאסור לערבב ביניהם, כמו שאנחנו יודעים. וגם כאן, כשאנו עוסקים בעניינים של רוחניות, דת, קבלה וכו, הרי שאז אומרים לנו החכמים, אסור לערבב זאת עם פוליטיקה. שכן, פוליטיקה במהותה עוסקת בפירוד - ורוחניות לעומת זאת, עוסקת באיחוד. פוליטיקה, קשורה לשחיתות, לאינטרסים, להפרד ומשול ולכן, אין לערבבה עם מה שקדוש. אין לשים אותה ביחד עם מה שאינו קשור להבלי העולם הזה, היינו עם קבלה. עם חוכמה פנימית. עם התורה. זה, יכול רק להזיק ולא להועיל. שהרי לא מן הסתם בפוליטיקה יש חלוקה למפלגות, שהן, מסביר המקובל בעל הסולם, עוסקות בריב ובפילוג וכן גם שמם הוא כך: מפלגה. ומפלגה, במהותה לא יכולה להביא לאיחוד ולמצב רוחני נשגב של "ואהבת לרעך כמוך", שכן, היא כנגד שאר המפלגות וכנגד התומכים שלהן. מחזק את דבריו הרב קוק המזהיר מפני נפילת החוכמות הרוחניות בידי כתות ומפלגות (ציטוט במקור) שכן, הוא מסביר, גם אם מטרתו של גוף כלשהי היא טובה וטהורה, עדיין, אין לערבב בין מה שפנימי למה שחיצוני. הרב קוק טוען, שעל אף כל הכוונות הטובות שיכולות להיות למפלגה קבלית או דתית, עדיין מדרך הטבע והעולם "גוף", הוא כוח המושך לעצמו בשביל להתקיים ולגדול ולכן, מטרה זו תחליף כל מטרה טובה שהייתה בבסיס. היינו, שאו אז הרוחניות תנוצל לשם כוח פוליטי, כפי שאנו רואים זאת לא פעם במפלגות הדתיות ובויכוחים והריבים בינן לבין עצמן.

גאולה רוחנית, היא דבר מה הקשור בעם ובפרטים שבו. לכן, לקיחת העניינים הרוחניים תחת אוטוריטות פוליטיות, מהווה גזל ועיוות הדברים כפי שהם צריכים להיות, היינו, שהדברים צריכים להיות תחת העם. שכן, יתכן שכל ענייני הדת והרוחניות לא היו שנואים על ציבור כה גדול של חילונים אם כל אותם עסקנים פוליטיים לא היו נוגעים בחלק זה של חיינו ומנצלים אותו. היינו, שיש סיכוי לא קטן שעניין היהדות נפגע ונפגם לא חס ושלום משום שהיהדות דחתה אנשים, אלא משום שאלו שייצגו אותה, דחו את האנשים. כל אותן מפלגות שמתיימרות לטעון בשם הקבלה, בשם התורה, הן הן שהביאו לפילוג ולסלידה ממה שצריך להיות קשור באופן פרטי לנפשו של האדם. ומה שקשור לנפשנו, היינו האלוקות, לא יכול להיות קשור לכל אותה שחיתות פוליטית ועסקנות אינטרסנטית, שלוקחת ומחריבה כל פינה וחלקה טובה שעוד נותרה בחיינו. ועל כן, כל עוד הדברים קשורים אלינו ותלויים בנו, הציבור, עלינו לקחת את המושכות לידיים ולא להניח לעושק הרוחני לפגוע בנו. אל לנו לחשוב שמי שטוען שהוא מייצג דבר מה, גורם לדבר באמת להיות כפי שהוא טוען. רוחניות, תורה, יהדות קבלה, לא קשורים לפוליטיקה ולא משנה מיהו הפוליטיקאי שטוען זאת בשם מפלגתו. אלו הם דברים שקשורים אלינו ואסור לנו לגרום לקלקול פנימי בנו, רק בגלל כל מני טוענים לכתר. הם, כבר יתמוססו במסגרת הריבים בינם לבין עצמם. עלינו, מוטל התפקיד לבדוק את מקורותנו בעצמנו ולפסוע בדרכנו האישית, תוך היותנו בעם ישראל, מעל כל פוליטיקה, אינטרסים ומפלגות. בדרך שכזו, נגיע לאמונה שאינה תלויית מפלגה, חצר, ארגון או כל המצאה אחרת שהעולם הזה והבליו, מציעים לנו

אתם מוזמנים לקרוא מאמר חדש: פוליטיקה רוחנית

השאר תגובה