שלישי, 17 יוני 2014 08:09

שובו אחים - התפילה הקבלית לשובם

 

גלעד שליט, היה הבן של כולנו. פולארד, נמצא שם בכלא בשם כולנו. ואילו שלושת האזרחים, כמוני, כמוך, שנמצאים בשבי הטרוריסטים הרצחניים, הם שם מתוקף היותם אחים. שלנו. הם, באופן הכי פשוט מסביר הסלוגן, אחינו. ולכן, הקריאה המרגשת הנושאת את שם המבצע, "שובו אחים", צופנת בחובה, כהמשך לשמות מבצעים קודמים, את אותו הקשר שמתגלה בינינו כל פעם מחדש כעם, שהוא כולו כמשפחה אחת. זה עם ישראל. אותו עם ואותם צאצאים של אלו שהיו במעמד הר סיני ובעצם, אלו המהווים אומה משפחתית אחת מזה אלפי שנים. היינו, שאין זה מן השפה ולחוץ לקרוא בכינויי קרבת דם, את אלו שנדמים לנו כרחוקים מאיתנו ושאינם קשורים אלינו כביכול. שהרי הם כן קשורים אלינו וזה רק ערפול חושים קל שנמשך מן הגלות, בהרגשת הריחוק שיש לנו האחד מן השני. שכן, עד לא מזמן ובעצם רוב הזמן, היינו מבחינה היסטורית סוג של קרובי משפחה וחשנו בכך. אם בגלויות, בשואה, באינקויזיציה, במצרים, אם כמאוחדים בזמן בתי המקדש ואם כשהיינו כנפרדים בזמן גלות בבל ופרס, כמעט תמיד חשנו ביחד. כאיש אחד בלב אחד. כלומר, שהמצב השורר כיום ובו יש קריאה לאחינו לשוב, לעומת הניכור והריחוק שאנו חשים אליהם אכן כאחים שלנו, הוא רק אשליה שתחלוף ותתחלף במהרה שוב, בהרגשת המציאות האמיתית. הרגשה, שבה ישתלב הסלוגן עם הרגשת הלב ונחוש כאילו הם באמת אחים שלנו, כיאה למציאות הנכונה, כפי שהיינו רוב חיינו כעם

מסבירים חכמינו, שנשמת עם ישראל, המכונה גם כנסת ישראל, או שכינה, היא המציאות האמיתית שבה מתרחש כל דבר שבעולם, כולל המציאות הגשמית בה אנו חיים כרגע. עם זאת, מציאות זו של שלמות וקשר רוחני בינינו, היא אינה דבר שמצוי כגלוי בחומר אלא שהיא מה שנקרא "שורשים", כאשר כל מציאות החומר, היא כ"ענפים" המשתלשלים מאותם שורשים. כלומר, שהיותנו כמשפחה אחת מבחינת הרגשתנו את המציאות, היא מציאות המצב העליון שממנו נבענו, לכדי מצבנו התחתון, בו שורה עלינו כמעין הסתרה מהמציאות האמיתית וכך, אנו חיים במציאות שקרית בעצם. מטעם ההסתרה, ובכדי לקדמנו באמצעות מתן בחירה חופשית. ולכן, לא מן הסתם נתנה לנו חכמת האמת, וזאת על מנת שנוכל לתקן את תפיסתנו ולחזור אל המצב השלם כפי שהיינו בו בשורש. זו, עבודת התיקון שלנו בעולם הזה. לשוב ולהתאחות לכדי נשמה אחת, כפי שאכן הם פני הדברים. ובכל זאת, מוכיחים לנו הכתובים, שמצב זה של אחדות כבר היה והתרחש גם במציאות הגשמית, במעמד הר סיני, בו כל העם היה כאיש אחד בלב אחד, כדברי הכתובים. היינו, שמצבנו בהווה, הוא רק המשך למעמד זה שהתרחש ושעליו  מכסה מעין קליפה שאותה עלינו להסיר, כפרטים וכאומה. כמשפחה. קליפה, שהסרתה תביא לאחדות הנדרשת בעם כפי שהיה "פעם" אך כאמת, היא תמידית. וככל שמגמה זו תשרור בעם, באנשים שבו ובכלל שבו, כך יגדלו סיכויי תפילותינו להתקבל. כפי שכתוב, ש"ברוב עם הדרת מלך". והדר העם במקרה הזה, חייב לבוא מאחדות. מרצון כללי להתקדמות לכך שהאמת תשרור תמיד בעולם כשלום, כפי שהוא מובטח בכתובים

שלום הוא תנאי לגילוי האמת בעולם - והאמת, היא כורח המציאות כבסיס להיווסדו של השלום. אמת, היא גילוי של כך שכל המציאות כולה היא רוחניות, כפי שכתוב ש"מלוא כל הארץ כבודו" ושלום, נובע רק מתוך הגילוי הזה, בעם ישראל ואז ממנו, לעולם כולו, כאור לגויים. הינו, שהמלחמה הזו על פיסת הארץ הזו, היא אינה עניין של מה בכך אלא שזוהי ארצו של האלוקי. לא מן הסתם יש להלחם עליה, כי בה, יכולה אותה משפחה קטנה ומאוחדת שבין העמים, היינו עם ישראל, לעשות את עבודתה הרוחנית, בשפה העברית, אל מול האבולוציה התודעתית והרוחנית שאליה צריכה להגיע כבר האנושות בשלב זה שלה. זה תפקידנו פה. ההיסטוריה מוכיחה לנו זאת והכתבים העוסקים בפנימיות מתייחסים לכך רבות. בכך, שתגיע עת, שזו העת הזו, ובה הטבע כולו, כמציאות של השגחה תבונית תדחף את בני האדם למטרתם לשם הגילוי הרוחני לעולם. גילוי, של חוקיות שאינה בחומר המוכר לנו ומשפיעה על כל המתרחש, במסגרת כל אותו "ויכוח" עם הפלסטינים וכדומה. במסגרת כל אותה עויינות שמתגלה כל פעם מחדש בינינו לבין הערבים. ריב, סכסוך, שהפעם דוחף אותנו לראות בחטופים כאחים שלנו. ככאלו, שעלינו להתפלל עליהם בכל לבנו, גם אם לא מתוך הזדהות מוחלטת בהרגשה, אז לפחות עם הבנת המציאות האמיתית בשכל, שאותה היינו רוצים לחוש ברגש. משם, צריכה לנבוע התפילה. להתרחשות המצב האמיתי בעולם, למען אחינו, שאר עמנו ובעצם, על כלל האנושות כולה כתוצאה מכך. שהרי כתוב שכל שנדרש הוא "שלום בישראל" וזה, יביא שלום לעולם כולו. ושלום בישראל, יבוא רק מתוך תפילה על האמת. על כך, שיתגלה חיבור בין הלב לשכל, בין השורשים לענפים ובין החומרי לגשמי, ובכך, יבוא השלום לעולם, יבואו האמת, הצדק וחסדים להיות חוקי עולמנו, שיהיה נטול כל מלחמה. עולם, בו יבחינו האומות בעוול הנגרם להם עצמם מאי בניית בית המקדש בארץ ישראל השלמה ויקראו לכך שזה יקרה. שכן משם, יצא האור שיכול לקדם את כולם למדרגה הבאה של הקיום שלנו כבני אדם, בצורת אהבה, שגשוג וחדווה, כפי שמסופר בחזון אחרית הימים, שיתרחש במהרה בימינו, אמן ואמן

השאר תגובה