"בשביל מה אני חי", או "בשביל מה אנו חיים", הן השאלות שעליהן אומרים לנו המקובלים, נועדה לענות חוכמת האמת. שכן, מעבר להיותה חלק בלתי נפרד מארבעת רובדי התורה שהם פשט, רמז, דרש וסוד, עדיין הקבלה שונה מהם בדרך כלשהי. שהרי הקבלה כאמור, פונה אף לאדם הפשוט ביותר השואל על משמעות החיים ותכליתם. או במילים אחרות, הקבלה, בשונה מהרובדים האחרים, פונה גם לנפשו של החילוני ואף לנפשו של הגוי, כי שאלת משמעות החיים, היא נחלת הכל, באשר הוא בעולם. או לפחות, שאלה זו קיימת, במי שמצליח לאחוז בה ולא לדחוק אותה שוב ושוב, תוך אחיזה בשגרת חיי היום יום

ההבדל שבין אדם מפותח, למי שאינו מפותח, מסבירים חכמי הקבלה, הוא ביכולת לנסות ולאחוז ברמת האדם, שמעבר לרמה הגשמית הפשוטה והמוכרת. היינו, שאדם מפותח, הוא מי שהתעוררה בו הנקודה שבלב והוא אינו יכול שלא לאחוז בשאלות הקשורות למשמעות החיים שלו ועניינם, אף אם הדבר נובע אצלו מתוך סבל. ואדם שכזה, אכן ימצא בחכמת האמת את המזור לחייו. לעומת זאת, אדם פחות מפותח או בלתי מפותח כלל, יכול תמיד להמשיך הלאה, להדחיק את שאלת משמעות חייו, ולחזור ולעסוק בטרדות הפרנסה, הזוגיות, השעמום והפנאי וכן הלאה. זאת אומרת, שההבדל הוא לא בשכל וכדומה, אלא ברמה אשר לה זקוק האדם, בחלק הנפש שבו. שכידוע, אדם, בשונה מסתם חיה, הוא בריה הנחשבת ל"נפש חיה". זו, השואלת על משמעות החיים, סיבתם ותכליתם

רוחניות, תוך תיאורה במושגי האלוקות, היא מה שמציעה חכמת האמת לאדם, התר אחר מטרת חייו. שכן, אם האדם שואל על מהות החיים ברמה הקשורה לנפש שמעבר לגשמיות והפסיכולוגיה, הרי שיש ביכולתו להתחיל ולאחוז במושגי הקדושה לא רק ברמת הדת השטחית, אלא מעבר. היינו, בפנימיות. כלומר, להבין את מה שעליו כותבת הקבלה, ברמת הפנמה, אל תוך ההרגשה כחלק ממילוי של החסרון הנפשי לפתרון. לתשובה, על כל מה שחסר בלב. זאת אומרת, שלא מדובר על גילוי מיסטי כלשהו של איזושהי מהות אלוקית ניסית, אלא על אחיזה של ממש בתוכן הדברים, כחלק מחיינו. ומכאן, שגם אין טעם באחיזה בדברים ברמה השכלית לימודית בלבד, אלא שהקבלה מתגלה ללומד אותה, כהזדמנות דווקא לאחוז במה שמעל השכל ויותר ממנו. ומה שיותר מהשכל, הוא נעלה מעל כל תואר, רכוש, כבוד או עקרונות, שיכול לטפח לו האדם במשך חייו פה, בעולם הזה. מה שנעלה מהשכל, הוא נצחיות, של אושר ברמת הנשמה

אתם מוזמנים ומוזמנות להיות חלק מהקבוצה הוירטואלית שלנו ללימוד קבלה, בגישת חברותא ולימוד משותף יחד 

בית ספר לקבלה

skype.mashma.co.il