נהוג בחסידות, לספר את סיפורו של הבעל שם טוב מחוללה, בנוגע לעליית הנשמה שעבר ובכך, התעלה בכדי לשאול את המשיח מתי הוא כבר יגיע. תשובת הגואל לבעל שם טוב הייתה, "כשיפוצו מעיינותיך החוצה". וכידוע, אכן מעיינותיו של הבעל שם טוב פרצו בצורת אותה תנועה שהקים, החסידות. מגמה שהחלה באירופה ושממנה תצמחנה שושלות חסידות מפוארות. כולן, מביטות על עברן המפואר ויודעות, שלולא הבעל שם טוב, היהדות הייתה עד מאוד נפגמת. הוא, הבעל שם טוב, נחשב למי שהרים את ניסה של היהדות בעיני היהודים עצמם, באותה תקופה גלותית שבמסגרתה רבים כבר מאסו בחיצוניות הדתית כביכול. ומשכך, נפתחה תקופתה של התנועה תוך שימת דגש על עקרונות וסממנים כגון התבוננות בשכל, חוויה רגשית, הנהגת מנהגים שונים, דבקות ברוח, שמחה, חברותא ועוד. כל זאת, כמובן בנוסף על הלימוד תורה המעמיק והמצוות.

כיום, ניתן בהחלט להביט על אמירה זו של המשיח לבעל שם טוב, כ"נבואה", שאכן מתגשמת. כי הנה החסידויות לא רק פרחו בהגיענו לארץ אלא גם פורחות כיום. עיקר הזכות לדבר כידוע, נתונה לרבי מילובביץ' האדמו"ר האחרון לחסידות חב"ד. עם זאת, מעבר לכל החסידויות המוכרות כגון וישניץ, גור, חב"ד, ברסלב ועוד, צצה לה בשנים האחרונות סוג של "חסידות אחרת". והחסידות הזו בניגוד לשאר, הידועה גם כ"שיטת בעל הסולם זצ"ל", היא אינה קשורה לאותה גישה מוכרת של חצר, של שושלת ארוכה, של אדמורים רבים וכדומה כפי שהנושא מוכר כך יותר בשאר החסידויות. שכן, בעל הסולם, למרות היותו חסיד רציני ומחמיר שהיה קשור הן לחסידות גור והן לחב"ד, האיר דרך שלטענתו הייתה חשוכה בעולם והיא דרכה של חכמת הקבלה. ו"הסולם", שהוא שם הפירוש שנתן הרב יהודה אשלג זצ"ל לזוהר, הוא אותו שביל שהותר לנו, דווקא בזמן הזה, בצורת כתביו הרבים והמגוונים העוסקים בחשיבות של העסק הישיר בקבלה בעת הזו, מעבר לעיסוק בכל השאר

ומסביר בעה"ס בחכמתו כי רבה, על חשיבות הלימוד של הקבלה, בנוסף לכל המוכר כש"ס ופוסקים, פשט, כתבי חסידות ושאר כתבים, שכן הקבלה והלימוד אותה הם שמקרבים את הגאולה. וכפי שאכן קמה לה אותה נבואה שהתגשמה לכדי הלימוד של החסידות בפועל ופריחת התנועה, הנה מזה מובן שאכן כבר ניתן ללמוד את חכמת הקבלה ואת ספר הזהר ישירות באמצעות פירוש הסולם. שהרי, מסבירים חכמים רבים, שלעתיד לבוא אחד הסממנים של ביאת המשיח יהיה היכולת לעסוק בקבלה. זאת אומרת, שתגיע תקופה, שבעקבות "השלמת הסאה" של החסידות את עבודתה בעולם הזה, המשיח יבוא. שכן, אלמנט זה של הבאת המשיח הוא עקרון מרכזי בכל חסידות. וביאתו של המשיח כידוע, מעבר לתיאור הגשמי של רכיבתו על החמור, היא עניין של צורת הלימוד. כי כאמור, כבר ידעו החכמים בעבר שתגיע תקופה ובה כבר יהיה אפשר להיגאל על ידי הקבלה והזוהר אך לשם כך יש צורך במי שיוכל להסביר את הסודות. ואת זה, בעל הסולם עשה. כי הנה, אומר בעל הסולם בעצמו שהוא אינו מחדש דבר מעצמו, אלא רק מביא ביאור על דברי הזוהר והאר"י הקדוש ומכך מובן, שזהו זמן משיח בעולם. משום שבאמצעות פירוש זה כבר הרי ניתן להשיג רוחניות ולהיגאל ולכן, הולכת וגואה לה לאחרונה יחד עם החסידות, גם כל אותה מגמה של לימוד קבלת הסולם

אין התנגשות בין קבלה לכל דבר אחר ביהדות ובטח שלא לחסידות והכתבים השונים שבה. מה שמוכר כפרד"ס, של פשט, רמז, דרש וסוד, הם בעצם ארבעה רבדים של אותה רוחניות אחת אשר לנו אולי לעתים נראית שונה ואחרת כשאנו עוברים ממקור למקור. וכמו כן, לא פעם עקב הגלויות שעברנו והחילוניות הגואה, רבים האנשים שאין להם כלל סדר לימוד ואינם מבינים מהי גמרא, לעומת משנה, מהן הלכות ומהי תפלה וכו. ובכל זאת, למי שכבר קצת פוסע בדרך הרוחנית כיהודי, (עם כיפה או לא), מתחיל לראות שבזמן הזה, הכל הולך ומתחבר לנקודה אחת שבמסגרתה תנועת החסידות, הכינה את המציאות לדבר הבא. והדבר הזה, הוא היכולת כאמור, לעסוק ישירות בקבלה, מעבר לכל מה שהביאוה חכמים בכתביהם. ובעל הסולם, בכתביו השונים והמגוונים כאמור, אכן פורש לנו את משנתו כסוג של "חסידות" הכוללת בתוכה "את הכל", בלי חס וחלילה לייתר את השאר. אלא הוא מיטיב להסביר, להצביע על מקורות ולהבהיר, כיצד העיסוק בזוהר ובכתבי חכמת האמת השונים דווקא בעת הזו, הם מה שנחוץ לדור. שכן, זהו "הדור האחרון" שלאחריו, כבר יבנה המקדש השלישי והשלום המיוחל יגיע ליקום. ובכדי לזרז את זה, יש צורך בקבלה, הכוללת בתוכה כבר הכל והדור, כבר מוכן לה ומזומן ללמוד אותה, ולטפס מעלה בסולם הרוחניות. כך שבעצם אנו בתקופה מופלאה בה אנו רואים כיצד החסידות כ"כלי", הכינה את כל המציאות הזו ללימוד הזוהר ושאר כתבי הסוד כ"אור" המשיח, שנמשך כעת אלינו לעולם דרך חכמת האמת ומתקננו למצב המתקדם הבא. זה, שדרכו נבין את כל שאר הכתבים כולל הפשט, לא רק לכשעצמם כפי שתמיד היה אפשר, אלא דרך הסוד, על פי הקבלה, וזאת בעזרת כתבי הצדיק הרב יהודה אשלג זצ"ל וצאצאיו, שפתחו עבורנו את השער, לדרך הזו