שרש וענף
 
"מבוסס על המאמר "מהותה של חכמת הקבלה
 
 בעל הסולם, הרב יהודה אשלג
 
_____________________________________________________________
 
כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון, שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו... משום זה, השרש  שבעולם העליון מחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו... שמתוך זה, נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה, מגדיר היטב את הדוגמא שלו, העומדת בעולם העליון - בעל הסולם
 
חוק שרש וענף, הוא הביטוי המגדיר את שפת הקבלה ואת הדרך שבא מביאים את עצמם המקובלים לידי ביטוי. שרשים, הם הסיבות העליונות, הרוחניות. הענפים היוצאים מהם, הם התוצאות שהתגלו ככרח המציאות מטעם השרשים. והקבלה, רובה ככולה, עוסקת אך ורק ברוחניות ובהתנהגות העולמות הנקראים בה "עליונים". כלומר, שכתבי הקבלה כמעט ואינם עוסקים בענייני העולם הזה, במצוות הגשמיות, ההתנהגות בו וכן הלאה, אלא שעיקר עניינה הוא בשרשים. לעומת זאת, התוצאות, הן דבר שאינו ניתן לשינוי מבלי שנגע בשורשיהן ולכן מסבירים המקובלים, שאין טעם לעסוק בתוצאות, באופן התנהגותנו, אופינו ומנהגינו. היינו, שבכדי לשנות דבר מה בחיינו ולהשיג את היכולת לתקן דבר מה, אנו מחויבים להגיע לרמת השרשים. לסיבות הרוחניות. כך שעל ידי התחקות אחר השתלשלות הבריאה ממטה למעלה, מגלה האדם את המקור שממנו נשמתו נובעת. וכל עניין ההתחקות וההשגה על ידי חכמת הקבלה והכתבים הרלוונטים, מאפשרים לאדם לראות דוגמא למצב הראשוני, המתוקן והשלם, שאליו הוא צריך להדמות. מפני שהיכולת להידמות אל הכוח שמסובב את הסיבות, פירושה איזון כלפי חוקי הטבע הרוחני. ואיזון זה מתאפשר ע"י הכרת חוק שורש וענף המתואר בכתובים והוא השביל שעליו צריך האדם ללכת, בקראו בכתבי חכמת האמת, על מנת להשיג חיבור אמיתי לטבע כולו. חיבור, הנובע מתפיסת מציאות של היקום כמהות אחת, שלמה, בטרם השתלשלותה לכדי הענפים והתוצאות בפועל
 
 
"וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו 'אין לך כל עשב מלמטה, שאין לו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל'"
 
תוצאות, מסבירה חכמת הקבלה, הן התוצרים בפועל. סיבות, הן המצב שמכונה "בכח". הבריאה, היא יציאה מן הכח אל הפועל. תחילה, קיימת רק מחשבת הבריאה ורצון הבורא להיטיב לנבראיו. המשכה של מחשבה זו הוא בסופו של עניין, היא ההשתלשלות עד לכדי העולם הזה וחיינו בו. ומכאן, כותבים המקובלים, עלינו לטפס חזרה מעלה כך שניהיה כשרש למטה וענף למעלה, שנוגע ברוחניותנו. בדרך לשם, מתגלים כל אותם כוחות הנקראים מזלות ושוטרים, המכוונים אותנו באמצעות שכר ועונש, אל תובנה רוחנית. לתחילתה של הרגשת הקשר שיש בין הפרט הכי נמוך במציאות, לפרט הכי גבוה בה
 
ואין שום הבדל ביניהם (בין הפרטים), אלא הבחן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם... באופן שאין לך פרט של  מציאות או של מקרי המציאות המצוי בעולם התחתון, שלא תמצא דוגמתו בעולם עליון הימנו, בצורה שווה כמו ב' טיפות מים ונקראים שורש וענף מתוך כתבי בעל הסולם
  
קריאתנו את הקבלה, אמורה להיות מכוונת לרצון להבין את השרש הרוחני, שנראה לנו בעולם הזה כענף גשמי. הקבלה, כגישה הקרובה לאדם מכל כתבי הקודש האחרים, מסבירה לנו את עניין הבנת שפתה וחוק השרש והענף כגישה הנכונה ביותר שאדם צריך לאמץ בדרכו הרוחנית. שכן, ככל שהאדם יכוון את עצמו נכון אל העניינים, כך הוא ידייק בהם ולא ישגה לחשוב שכתביה מתארים דבר מה חומרי, שעליו לשנות או לתקן. עם זאת, לוקח זמן מה להפנים את המושגים השונים שבה ולשייכם לפן הרוחני,  בלא עשיית פסל ותמונה בדמות העולם הזה, כפי שכתוב. היינו, אפילו במילה כגון "גוף", המוזכרת בחכמה, הכוונה היא לאותו רצון לקבל רוחניות, ולא לגופנו הפרטי. הגוף הזמני שלנו אינו עניינה של הקבלה שכן, היא עוסקת בנצחי וגופנו הוא דבר נכלה. "גוף", הוא הכלי הרוחני שלנו, שבו בפועל מתקבלת ההנאה מהמציאות הרוחנית, מתוך הרצון להשגת רוחניות ומשמעות לחיים. גופנו הפרטי, הבשרי, אינו רוצה להשיג רוחניות ואין לו ולרצונותיו כל חשיבות יתרה מהיחס שיש לתת לרצונות של כל בהמה אחרת. ומה שנדמה לנו כרצונות נוספים, רוחניים, זהו רק הפוטנציאל שלנו להיות נעלים ולא מה שקיים כמצב טבעי. עילוי אמיתי, ממשי, יכול להתקיים רק דרך הכרת חוקי המערכת בצורה נכונה, אחרת לא נהיה ראויים לשם התואר "אדם" שמקורו בביטוי "להידמות לעליון". שכן, רק על ידי הידמות לעליון, לשרשים ולסיבות, נוכל לראות את חיינו ממעלה ולנווטם נכון. ומפני שבשרשנו, אנו מאוחדים יחד עם שאר הנשמות לכדי נשמה אחת, העבודה שלנו בפועל, צריכה להיות בהתאם. כך שהכרת חוקי המציאות הרוחניים בעודנו בגוף העולם הזה, עוברת דרך החברה. היינו, שהדרך אל הרוחניות היא חיקוי של המצב השלם של שלום. של אחווה ורעות והשתדלות לנהוג לפי מה שנכון למציאות על אף שלא פעם ההרגשה היא הפוכה מכך. ומתוך שיתרבו בני האדם שירצו לנהוג כך מטעם ההבנה שאושרם האישי תלוי בדבר הזה, יחול תיקון גם על העולם מטעם החיבור שיש ממילא בין כל הנשמות והשפעתן ההדדית