טעות רווחות ונפוצה אשר מתפשטת לה בקרב לומדי קבלת בעל הסולם במכונים השונים, החצרות ושאר גופים שאימצו את משנתו לדידם, היא טעות הקשורה בביטוי "קומוניזם אלטרואיסטי". ביטוי, הבא לתאר על פי בעל הסולם, את צורת המשטר של "הדור האחרון", שיהיה בבוא הזמן באחרית הימים, בגאולת העולם. ובטיוטות שרשם לעצמו בעל הסולם ולא פרסמם, הוא מסביר בעצם שבבוא העת של הדור האחרון של הדור האחרון (התקופה הסופית והאחרונה), בני האדם יהיו כבר מתוקנים. כלומר, הם כבר יסיימו את דרכם מהקלקול הקיים, לתיקון המיוחל. ותיקון זה, שיתרחש במציאות כמו גם באנשים עצמם, יביא את כולם למדרגה ההפוכה מהמונח המוכר כאגואיזם שפירושו "אהבת עצמי" או "הרגשת עצמיותי בלבד" למצב ההפוך. כך שמי שטרם מתוקן ומצוי בהרגשת עצמו בלבד, הוא מי שבהתאם לכך עושה את כל מה שהוא עושה מטעמי אהבה עצמית. ביטוי, שלאו דווקא מדגיש את החיבה האישית של האדם כלפי עצמו, אלא את ההתעסקות בעצמנו, כפי שמוכר המושג מתחום הפסיכולוגיה כ "אגוצנטריות" ו"נרקסיזם". שזהו המצב בו האדם, סובב סביב עצמו וסביב האגו של עצמו (הרצון של עצמו) ולא אמפטי דיו, לרצון האחר. היינו, להרגשת האחר.

אבל, מי שחש את רצון האחר, מזדהה עמו, מבין אותו, מרגיש אותו, נקרא "אלטרואיסט". מונח, שפירושו בעברית "הרגש הזולת", כאשר המילה זולת מתייחסת למצב המכונה "מחוצה לי" שזהו "זולתי". היינו, כל מה שחוץ ממני, וזהו, בוודאי ההפך הגמור מאגואיזם. כך שהאלטרואיזם הוא תוצר של התיקון והאגואיזם הוא הטבע שלנו כקלקול. כחיים, שבהם באופן טבעי נולדנו אל הרגשת עצמנו בלבד ומשם, עלינו לתקן עצמנו להרגשת הזולת. והם, הזולת, מכונים בפי בעל הסולם כ"אמצעי" שבין אהבה עצמית לאהבת ה'. כך שבכדי להגיע למצווה היחידה והכוללת הקיימת בתורה שהיא "ואהבת את ה' אלקיך", עלינו תחילה להגיע למצב של אהבת הזולת. שכן, הזולת, הם כאמור אלו שמחוצה לי. חוץ ממני. וכפי שמסביר בעה"ס, הדבר היחיד שנמצא מחוצה לנו הוא "עצמותו יתברך" שמתראה כלפינו כ"אנשים" או זולת. כך שכל המציאות הסובבת אותנו, היא השגחתו הפרטית והכללית של הקב"ה, על בריאתו ועל בריותיו. והמצב הנוכחי, בו אנו לא חשים בזאת כגלוי, כחלק ברור בחיינו, הוא המצב המכונה "הסתרה". שהיא, כקלקול על האמת היחידה שקיימת של אין עוד מלבדו. ובבוא התיקון, אכן נחוש באמת ונעיד עליה כמוחלטת, וכהטבה מאת הבורא ית'. זאת אומרת, שנעיד על הזולת, על מה שמחוצה לנו, מתוך הרגשתנו באמת את מה שמחוצה לנו, ככוונה של הבורא להיטיב לנבראיו, שהיא מטרת הבריאה.

החיבור שעושה בעל הסולם בטיוטות השונות שכתב לעצמו, בין קומוניזם לאלטרואיזם, בא להסביר מבחינתו, לא את הדרך אל התיקון ואל המצב האלטרואיסטי, אלא את התוצר מהתיקון. שכן, כאשר אכן תגדש הסאה ויותר בני אדם ילכו בדרך התיקון ויפעלו לשם יציאה מהקלקול האגואיסטי והמחריב עולם, או אז, תתקרב תקופת הדור האחרון של הדור האחרון. זמן, שבו רובה הגדול של החברה כבר יהיה בגמר תיקונו ובאופן טבעי, המשטר, או הסגנון החברתי יותר נכון של האנשים המתוקנים, יהיה דומה באופיו לקומוניזם. מושג, שבו נקט בעל הסולם כדי להתקרב לשכל המודרני ולהדגיש מצד אחד את הסיבה לכשלון הקומוניזם הרוסי ומצד שני, בכדי להצביע על המקור התורני. שהרי אין משפט המבטא יותר מכל את האלטרואיזם כמו המשפט הבסיסי ביותר ביהדות "ואהבת לרעך כמוך". זהו, אלטרואיזם בהתגלמותו. והתוצר היוצא ממנו הוא גישה, לפיה כאשר אני חש בזולתי, אני משתתף בצערם, מרגיש את כאבם והם לי כמו ילדים ובנים שלי ולכן, ארצה לתת להם את הכל ואת כולי ולסייע להם, כדי שהם יגיעו לטוב גשמי ורוחני של ידיעת ה'. היינו, שכאדם מתוקן, אני אנהג כלפי הזולת כ"קומוניסט", שהוא המושג המודרני ל"ואהבת". אבל חז"ל, שאת דבריהם מצטט בעל הסולם בכתביו, מכנים זאת כפי שהוא מביא "שלי שלך - שלך שלך". שזהו המצב או ההרגשה שמרגיש הורה, לילדיו. כך שאיש, אינו מכריחו לעשות הכל עבור ילדיו ומעבר לכך אפילו. הסיבה שהאב או האם נוהגים כך או מרגישים כך, נובעת מגילוי ברור של אהבתם, לילדיהם. ובהתאם כשיהיה גילוי שכינה בעולם ותיקון, תוצר טבעי יהיה שבני האדם, יעבדו עבור זולתם כמו שאב, עובד עבור ילדיו מאהבתו אליהם. ומדגיש בעל הסולם שכל השתתת משטר קומוניסטי לפני כן, הוא סכנה כי או אז הוא אגואיסטי ומסוכן, הוא אסור וסופו יהיה כמו הקומוניזם הרוסי. שהוא לא תוצר אלא הכרח, שהמיתו על תושבי המדינה דאז

בעל הסולם בחכמתו, ביכולתו להתנסח במושגים מודרניים ולהצביע דרכם על המקור התורני, מסביר בהרחבה בטיוטות שכתב לעצמו על הסכנה הטמונה בקומוניזם, מבלי שהוא יהיה כתוצר למצב המתוקן. מוסיף עליו הרב קוק ומכנה כל משטר או מפלגה גם כן כמצב קלוקל ושלילי עד שיחול המצב המתוקן. עד אז, הוא אף מסביר שהתנהגות הדומה לאלטרואיזם בטרם עת, היא התנהלות של "כת", כי על אף המטרה הטובה, הכל לרעה. שהרי, כת כמוה כמפלגה, כך שכל הטוענים בשם המטרה הטובה של התורה, גם חייבים לשרוד בעצמם ולהחיות את עצמם תמיד גם כן ולכן, הם תמיד יהיו חייבים בהמשך של קלקול אגואיסטי, לשם קיומם. אבל, באחרית הימים, כשתתמוגגנה כל המפלגות והחצרות, הכתות והמחנות, ינהגו בני האדם בהתאם למצבם. כלומר, הם יהיו מתוקנים, אלטרואיסטים, שמרגישים את זולתם ומזדהים עמם. ומשום כך, הן טבעי הדבר שתחזור עטרה ליושנה ויוחל משטר קומוניסטי כביכול (סנהדרין), כי ממילא, החברָה עצמה תנהג כך. האנשים, כפרטים בה, ירצו לתת למען הכלל ויראו בשלטון הרוחני, שבו גם תהיה מלוכה כמובן ובית מקדש ועבודת קורבנות, כשלטון לגיטימי. זה מה שהם יראו בנבחרי ה' שיהיו כנבחרי העם. מצב, שכמובן רחוק עד מאוד מכל מה שקיים כיום ומגוחכת תהא כל טענת גוף שהוא, כי הוא המייצג לזה העניין. כי הנה, כבר מובן מדברי בעל הסולם, הרב קוק, וכן מחכמים רבים ואחרים, שהגאולה והתיקון לא יגיעו על ידי ניצול דרך הקבלה, עיוות כתבי בעל הסולם או רתימת רעיונותיו בעריכות שונות ומשונות, בכדי שתתאמנה למטרות אגואיסטיות של כל החפץ בכך. זו, הוא מסביר בכתבים השונים שלו, הדרך שדווקא תדחוף לקלקול ולא לתיקון ושאל לנו להאמין לשום טוענים, מייצגים בשמו, או מפלגות/עמותות, כממשיכים למשנת חייו. אל לנו לחשוב שיש כיום איזה שהוא גוף או קבוצה, שיכולים להביאנו למטרה זו אלא ההפך, זו תהא רק הדרך לרע ולקללה. כי הדרך הנכונה, לטוב, היא אישית ואינה פוליטית, בשום צורה. וככל שירבו התיקונים האישיים וקירוב הלבבות והזולת, ויבוא הזמן הנכון לדברים ובני האדם כמתוקנים ירצו בשגשוג, רק אז, נראה כיצד חוזרת מלוכה לבית דוד ושבה, עטרה ליושנה. ובמילים אחרות, קומוניזם אלטרואיסטי הוא התוצר ולא הדרך, הפיתרון ולא הנוסחה, שתוביל למה שעליו כתב בעל הסולם זצ"ל וכל החכמים, כזמן הגאולה. ואם לפני כן ננהג כך, או נתמוך במי שנוהג כך ונלך אחריו לשם רק נביא לאבדון ולא לברכה. 

ברישומיו השונים, מסביר בעל הסולם שהדרך הנכונה ללכת בה דווקא, היא דרך של ייסוד כלכלה אלטרואיסטית. שכן, כלכלה, היא המייצג הכללי של החברה ויחסי הגומלין שבה. ומכאן, הוא הולך ומסביר, שכל עוד התיקון לא יבוא לידי ביטוי הולך וגובר בשגשוג כלכלי וצמצום פערי המעמדות, לא נגיע לחברה שיוויונית ובריאה. שכן, כלכלה על פי בעל הסולם וגם לפי ויקיפדיה, היא לא עניין של כסף. כלכלה, היא עניין של חברה. היא המפה שאותה צריך לדעת לקרוא ולאבחן, כדי להביא לקידום ורווחה, מכל בחינה. וברגע שנפעל יותר ויותר לשם קידום סוג כזה של כלכלה, שמעורב בה הפן האנושי, החברתי, ככתוב "תתפרנסו זה מזה" בדומה למושג "כלים שלובים", או אז, תהא מוכנות כלשהי במציאות, לקראת אותו התיקון המיוחל. הסיבה לכך מסביר בעל הסולם, נובעת מהעובדה הפשוטה שכל עוד אנשים נאלצים להילחם על קיומם והישרדותם הכלכלית והיומיומית, הם לא יוכלו לעסוק באופן נאור ברוחניות, ולא יתקדמו כחברָה שכלתנית ורגשית, בדרך הנכונה. לעומת זאת, אם נקדים להבין ולראות כיצד ה"כיס הפרטי" שלנו, קשור לחיים של האחרים וההפך, כולם ירוויחו ממצב שכזה שיביא לעליית המדרגה של כל אזרחי המדינה. ולפי כך, אין מנוס גם מתיקון פן זה שבחיים שלנו, שמתנהל כביכול ב"תחרות חופשית", אך כולנו יודעים שפרנסתנו, היא עולם שבו שולטים חוקי הג'ונגל. ושם, החזק והרע הוא השולט יחד עם השררה. והם, הם מביאים לריכוזיות, לשכר מינימום ויצירת שוקי עבדים, לפערים במעמדות ולשחיתות ודריסת רוב האזרחים הפשוטים וחסרי האונים. לכן, במידת שינוי המודל הכלכלי מאגואיסטי, לאלטרואיסטי, מפרוץ למסודר, תחול גם השיטה הנכונה שתביא לתחרות בריאה. כזו, שתייצר מערכת שיש בה דינאמיקה של איזון טבעי כלפי מעלה תמיד והתחשבות כללית של כל הפרטים זה בזה ובשלמות החברה. וזו, זו תחרות בריאה ולא כמו שהיא כיום, דורסנית ומקשה. על כן, אין מנוס מהתייחסות לחלק זה שבחיינו, שהוא כה מרכזי, על מנת שנוכל להתקדם בכלל מאיזושהי בחינה. ורק כך, מתוך ערבות הדדית כלכלית ותחושת "יחד" איתנה, יתגשמו דברי חכמינו באופן הטוב, שיאפשר לנו ככתוב "סור מרע". והרע, אינו המצב העכשווי הקיים כי אותו עוד ניתן לשנות, אלא באמונה להבטחה לטוב, של כאלו שעלולים להביא לרע ולשלטון קומוניסטי בדרך הקבלה. וזו, עלולה להתגלות כסכנה עתידית שממנה כבר לא יהיה תיקון וחזרה. זו, תהא חתירה תחת הדמוקרטיה, מה שמהווה בפני עצמו סימן אזהרה. כי עד התיקון או המוכנות הכללית אליו, יש בה צורך, בדמוקרטיה, כדי שיוכלו בני האדם לבחור בעצמם, בדרך התבונה ולא יכפו עליהם שום דבר שום משטר, שום איש ושום מפלגה ובטח שלא את הקומוניזם הזוועתי, המסוכן והמחריד, שהוכיח את עצמו לרע