אחד המושגים המוכרים ביותר מכתבי הקודש, ומהחסידות והקבלה בעיקר, הוא הביטוי "הדור האחרון". שתי מילים, שבהן נעשה שימוש, אשר על פי רוב בא להדגיש את כל הקשור בזמן אחרית הימים והגאולה. מקורו התנכ"י של הביטוי, שכאמור נמצא גם בכתבים אחרים, בא כתיאור לאותו דור, שבו יהיו האנשים מתוקנים ויראי שמיים לגמרי כשכמובן, במסגרת תקופה זו, יהיה גם גילוי שכינה לכולם. והדור הזה, האחרון, מורכב כמו כל דבר אחר בחיים מהתחלה, אמצע וסוף. כך שגם ישנו הדור הראשון של הדור האחרון, האמצעי, והאחרון של הדור האחרון, אשר מתייחס לשלב הסופי, של גאולת העולם. 

השימוש בביטוי, על אף שהוא נשמע מעורפל, דווקא מובהר ומבואר בלא מעט כתבים כהסבר למצב הקשור לא רק לפן הרוחני של החיים שלנו בבוא העת, אלא מעבר לכך. כלומר, שהדור האחרון, לא נוגע רק במה שקשור במשיח, בית המקדש ותחיית המתים, אלא המדובר על כל מה שקשור לחברָה, לכלכלה, לשלום שישרור ביחסים בין אנשים, בין עמים וכמו שכתוב אפילו אצל בעלי החיים שאו אז "גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומרי יחדיו ונער קטון נוהג בם". ומוסיף על כך הרב קוק, שלשיטתו גם כולם יהיו טבעוניים בזמן זה. בדור האחרון, שעליו נבאו לנו חכמים כבר מזמן. רבים מהם, אמנם היו בטוחים שזה יקרה כבר בזמן חייהם ואם לא, מעט אחר כך. ובהתאם לכך, הם גם השאירו לנו כמה וכמה מקורות שבהם נוכל לקרוא, לעיין ולעסוק בכדי להבין במה מדובר. בכדי שנדע מהו אותו הזמן, אותו הדור ואותה גאולה שאליהם אנו צריכים להתכונן, כדי לקבל פני שכינה. 

הרב יהודה אשלג זצ"ל, הידוע גם כ"בעל הסולם", כמו חכמים אחרים השאיר גם כן טיוטות של רשימות, במסגרתן הוא עוסק בנושא זה של "הדור האחרון". בין הטיוטות, ניתן להתרשם מסקירה כללית של בעל הסולם את סוגי המשטר השונים שהיו בהיסטוריה, הסיבות להצלחה וכשלון של אלו או אלו וכן, ניסיונות של אשלג עצמו לתאר את הדור האחרון שיהיה פה, בישראל, בבוא זמן אחרית הימים. לשם כך, נוהג אשלג להשוות את המצב העתידי לקומוניזם, אך לא מהסוג הרגיל והמוכר אלא שהוא מכנה זאת "קומוניזם אלטרואיסטי". כשבביטוי זה, הוא מנסה להעביר מעין ציור כיצד ייראו פני הדור. היינו, שמצד אחד, יהיה קומוניזם, אך מצד שני אלטרואיזם. ובשימושו בביטויים אלו, הוא מנסה להעביר מסר הקשור במערכת המוכרת יותר במילים הקבליות "כלים שלובים". שאו אז, כאשר בני האדם אכן יהיו מתוקנים (אדם נקרא כלי), כך הם  ייצרו חברה מתוקנת שבה הפרט, משתלב במגמה למען הכלל (תמצית הקומוניזם ע"פ בעל הסולם)

במילים אחרות, בעל הסולם שביכולתו לנסח מאמרים ודברים ברוח התקופה, בחר שלא להרתיע את האנשים עם המקור הקבלי של הדבר אלא כאמור, ניסח את הדברים כמו שהם, לעצמו. את זה הוא עשה, ברשימות שונות ומגוונות שעסקו בדברים רבים שאותם הוא לא הוציא לאור, אך לאחר הסתלקותו, עשו זאת בשמו אחרים. היינו, שלקחו חלק מכתביו ופרסמו אותם. עם זאת, הפרסום לא פעם עלול להטעות ולגרום לקורא לחשוב שבעה"ס תמך בקומוניזם אך אין זה נכון. שכן, הוא רק בחר שלא להציג את הביטוי המוכר מהיהדות שבו תגיע תקופה שהאדם יראה ויתפוס את המציאות ע"פ הכלל של "שלי שלך, שלך שלך" (ואהבת לרעך כמוך - כגון קומוניזם). זאת אומרת, שהוא מלכתחילה כמוסבר כתב את הדברים לעצמו ולא פרסמם כי היה מדובר על "פיסות" של רעיונות. של דבר מה, שלא רק שלא גובש לכדי רעיון מוגמר, אלא שגם ידע בעל הסולם באיזה מושגים הוא רוצה לעשות שימוש ובאיזה לא ולכן, מעבר לטיוטות אלו, אין בכתביו הזכר של השלטון המתועב, המכונה "קומוניזם". עם זאת, הוא כן השתמש במילה כדי לתאר מצב מתוקן של כלים שלובים ואהבה, בין הבריות.

לפיכך, הסתכלות על העתיד, על הדור האחרון, כמצב של קומוניזם ע"פ בעל הסולם הוא הטעיה ושקר שכנראה נוקטים בו בישראל כיום כמה וכמה גופים השואפים לחתור תחת הדמוקרטיה. את זה הם עושים כפי שמובן, בשם הקבלה ועיוותה, תוך הצגת בעל הסולם באופן מגמתי, שקרי, אינטרסנטי, אשר בא לשמש לטובתם של אלו שכנראה החליטו להציגו כך. ועדיין, מי שבקיא במשנתו של בעל הסולם כמו גם במשנתם של המקובלים בכלל, יודע שאיש מהם לא תמך בפוליטיקה, אלא להפך. הרב קוק וגם בעל הסולם הסבירו שלשון מפלגה הוא ממילת פילוג ולכן, מראש, המפלגה היא דבר מה שאינו יכול להעניק כי אם לקחת ולמשוך מהציבור, ולו אף רק לשם מחיית המפלגה. אחרים, גם הסבירו כיצד משול מבנה של מפלגה למבנה של כת, שכידוע כל מטרתן של כתות הוא ניצול ושליטה. וכך, כנראה גם מקווים המפרסמים בשם בעל הסולם דברים שהוא לא פרסם ולא התכוון לפרסם, לדחוף את משנתם האידאולוגית שתסייע להם להשיג את רצונם. אבל, כפי שהוסבר עד הנה בקצרה ביותר: אין כל קשר בין פוליטיקה בכלל ובפרט שלא לקומוניזם, אל כל הקשור לחכמת הקבלה, לבעל הסולם, לתורה וליהדות.