עשרת הימים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הם הנקראים עשרת ימי תשובה כמועד ביהדות, בו נהוג להרבות בתפלות לקראת הצום שבכיפור. עם זאת, הימים הנוראים כביטוי, המה שיותר מתייחסים לימים אלו במניינם מחודש אלול כהכנה לראש השנה כיום הדין והלאה, לעשרת ימי התשובה, כחלק מהימים הנוראים. ימים, שקבלו את שמם זה עקב הדין כאמור, השורה בעולם מטעם משפט הבורא בנבראיו.

בתנ"ך, מוזכר התואר "נורא", ככינוי לבורא ככתוב "כי ה' א-ל עליון נורא מלך גדול על כל הארץ" (תהלים) ו "מראהו כמראה מלאך האלקים נורא מאוד" (שופטים). כמו כן, מכונים גם עשרת ימי תשובה בשם "בין כסה לעשור" מטעם הפסוק שבתהלים שבו כתוב "תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו". הכיסוי, הוא על הירח (חסדים ורחמים מכוסים), אך המועד שבכיפור, הוא הזמן להסרת הכסות ותחלת גילוי הלבנה. היינו, לקבלת הרחמים שהאדם מבקש לאחר 10 ימים של תשובה על חטאיו

עשרת ימי התשובה, נחשבים כתקופת חשבון נפש שמגיעים לשיאם, מאלול. בימי התשובה, דרשו חז"ל בכתוב "דרשו את ה' בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב" ללמדנו, שזה הזמן שבו עלינו להתייחס אל החיים כקשורים לכוח העליון שנמצא קרוב ללב בימים הנוראים, ולכן, המדובר בהזדמנות מיוחדת שניתנה לאדם היהודי. 

השבת, שיוצאת בזמן ימים אלו של עשרת ימי התשובה, נקראת "שבת שובה", עקב ההפטרה הנקראת בה - ובה נכתב "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעווניך" (הושע י"ד). עם זאת כמובן, השיבה, היא על ידי התשובה, המתאפשרת באמצעות לימוד תפלה ומנהגים של הימים הנוראים. זאת אומרת, שגדולת שבת שובה, היא בהתעלות לכדי ההכרה וההבנה שאין תיקון אלא על ידי חזרה אל המקור, שאת הכל ברא

 

חומרים נוספים בנושא זה:

מהי כפרה - יום הכיפורים בעבודת הנפש

חטא אדם הראשון - על פי הקבלה

התיקון שבאלו"ל - לכבוד תשרי

תשרי על פי המקורות