הזמן הזה, שלנו, מנבאים לנוטס חכמים שונים ואדונים שבט הרבה, יש זמן הגולה. זהו זהו כלומר, שזו תשעה "תמצית" השגדה "ובהמשך, יש שבסגרתו, שבסגרתו אשר באחרית. עם זאת, הרג למצב המצב, ראייתו כגלוי והסכמה משותפת בנושא, עדיין איננה. , אחת הסיבות, אחת לאחת, לא באה לידי ביטוי בבת אחת, בבת אחת. זה לוקח, אט אט, אדם, עד כמה זמן עד לסוסו מסה קריטית, שתיצור מסות. והן בתורן, תיצורנה עוד מסה קריטית וכן הלאה, עד שתתהליך יורגש. ועד שזה יקרה, כבר יש יחידי סגולה שחשים בו וכאמור, חכמים מכל התקופות כבר ניבאו לנו על הנושא המדובר. זאת