סיגל דבח

 

ronendabachסיגל דבח, עוסקת מעל 12 שנה בחכמת הקבלה, על דרך קבלת הרב יהודה אשלג (בעל הסולם), לאחר הוצאת תארים אקדמאיים שונים ונטישתם לטובת ההסברה הרוחנית. דרך, שאליה נחשפה סיגל מתוך שאלת משמעות החיים האישית, על רבדיה השונים, אשר הובילה אותה בסופו של דבר אל חכמת האמת.

בכתבי הקבלה, מצאה סיגל את התשובה והפתרון לשאלותיה הפנימיות ובכל הקשור לסיבה לחיים, מטרתם, תכליתם והשילוב והקשר שבין הגשמי והרוחני. קשר, הבא לידי ביטוי בחיבור שבין תחום הארציות והזוגיות, החיים בכלל על כל קשיי הפרנסה שבהם, בנוסף לפן הרוחני שבחיי היהודי ושבלעדיו, אין כל טעם לכל המאמץ הגשמי והחומרי.

מתוך גישה זו, בנוסף ללימוד לעומק של כל כתבי אשלג, הגיעה סיגל לניהול מכללה רוחנית משגשגת שהביאה בזמנו בשנת 2005, ישראלים רבים להיחשף לקבלה בצורה זו. כלומר, קבלה, כחוכמה וככלי שכל אדם יכול להשיג על פי מידת התפתחותו, בכדי להביא אושר לחייו. ולא מדובר על אושר מדומה של ניו אייג', או כזה שמלווה בהלקאה עצמית, סגפנות, הימנעות מדבר מה או חזרה בתשובה והפיכה לאדם חרדי וגם לא אושר סדנאתי, המייצר אשלייה של שמחה שעוברת בדומה למה שמציעים מכונים אחרים - אלא אושר, רוחני. קבלי. זו הגישה שנקטה סיגל בניהולה את המכללה והפצתה, מה שהביא רבים כאמור, בעיקר חילונים, לראות בחכמת הסוד כדרך שניתן ללכת בה מבלי המחויבות המידית לשים כיפה או כיסוי ראש לנשים וכדומה. חלק נכבד מהם לומדים כיום במכונים/עמותות/גופים השונים, המוכרים יותר או פחות.

סיגל, שהתחתנה והביאה שני ילדים לעולם, מנהלת כיום את אתר משמעות החיים יחד עם בעלה, תוך העברת סדנאות, לימוד והרצאות בתחום, לכל המעוניין. כמו כן, מתמחה סיגל בתוכן הקשור בלימוד נשים את כתבי אשלג, תוך הסתכלות כאמור על כל הקשור גם בפן הגשמי של הדברים כגון הגישה הנכונה לזוגיות ויחסים, לפרנסת הבית, לחינוך, לקריירה והחיים בכלל, תוך שילובם בכל הקשור בקבלה

 

 

 

 

 

סיגל דבח, עוסקת מעל 12 שנה בחכמת הקבלה, על דרך קבלת הרב יהודה אשלג (בעל הסולם), לאחר הוצאת תארים אקדמאיים שונים ונטישתם לטובת ההסברה הרוחנית. דרך, שאליה נחשפה סיגל מתוך שאלת משמעות החיים האישית, על רבדיה השונים, אשר הובילה אותה בסופו של דבר אל חכמת האמת. בכתבי הקבלה, מצאה סיגל את התשובה והפתרון לשאלותיה הפנימיות ובכל הקשור לסיבה לחיים, מטרתם, תכליתם והשילוב והקשר שבין הגשמי והרוחני. קשר, הבא לידי ביטוי בחיבור שבין תחום הארציות והזוגיות, החיים בכלל על כל קשיי הפרנסה שבהם, בנוסף לפן הרוחני שבחיי היהודי ושבלעדיו, אין כל טעם לכל המאמץ הגשמי והחומרי. מתוך גישה זו, בנוסף ללימוד לעומק של כל כתבי אשלג, הגיעה סיגל לניהול מכללה רוחנית משגשגת שהביאה בזמנו בשנת 2005, ישראלים רבים להיחשף לקבלה בצורה זו. כלומר, קבלה, כחוכמה וככלי שכל אדם יכול להשיג על פי מידת התפתחותו, בכדי להביא אושר לחייו. ולא מדובר על אושר מדומה של ניו אייג', או כזה שמלווה בהלקאה עצמית, סגפנות, הימנעות מדבר מה או חזרה בתשובה והפיכה לאדם חרדי וגם לא אושר סדנאתי, המייצר אשלייה של שמחה שעוברת בדומה למה שמציעים מכונים אחרים - אלא אושר, רוחני. קבלי. זו הגישה שנקטה סיגל בניהולה את המכללה והפצתה, מה שהביא רבים כאמור, בעיקר חילונים, לראות בחכמת הסוד כדרך שניתן ללכת בה מבלי המחויבות המידית לשים כיפה או כיסוי ראש לנשים וכדומה. חלק נכבד מהם לומדים כיום במכונים/עמותות/גופים השונים, המוכרים יותר או פחות. סיגל, שהתחתנה והביאה שני ילדים לעולם, מנהלת כיום את אתר משמעות החיים יחד עם בעלה, תוך העברת סדנאות, לימוד והרצאות בתחום, לכל המעוניין. כמו כן, מתמחה סיגל בתוכן הקשור בלימוד נשים את כתבי אשלג, תוך הסתכלות כאמור על כל הקשור גם בפן הגשמי של הדברים כגון הגישה הנכונה לזוגיות ויחסים, לפרנסת הבית, לחינוך, לקריירה והחיים בכלל, תוך שילובם בכל הקשור בקבלה