האות ב' כידוע, היא אות מיוחדת. באות הזו נפתח ספר התורה הקדוש ולגבי כך אומר ספר הזהר (מאמר האותיות) שהסיבה לעניין, היא ה"ברכה". היינו, שכיוון שמילה זו נפתחת באות ב', ראוי יהיה לפתוח בה גם את התורה. את אותו ספר הוראות, ספר הדרכה לעמנו, המובילנו אל הטוב כברכה. כמו שכתוב "ברוך אתה...", ו"ברוך מתדבק בברוך" וכו, ששורש ב.ר.ך, הוא העיקר. ולכן, היה ראוי לפתוח בה תחילה.

ב' כמו שאנו יודעים, לא פותחת רק את המילה "ברכה", אלא עוד יותר מכך וכשמה כן היא. ב' היא "בית", כסמל לאותו מקום שבו שורה הבורא יחד עם בריאתו, בראשית ובהתחלה. ומקומה של הברכה כמו שכולם מבינים, הוא בטח בתוך בית, המייצג שלמות מבחינת מבנה במציאות כמשפחה. מקום שבו חיים יחד הורים, ילדים וכדומה. היינו, שבבית, שורה הברכה. והכל, נמצא באותה אות ב' שבה נפתחה התורה החכמה. זו, שניתנה לנו גם כעָם ביחד, וגם לחוד לכל אחד ואחת, שם, בהר סיני.

כעם, אנו נגיע לבסוף לגאולה השלמה, לבית (!) המקדש השלישי, שיהיה ככתוב "בית תפילה לכל העמים" ובו כמו בבראשית, יתייחדו שוב שמיים וארץ כפי שכבר היה. ובכל זאת, על סמך כל הדימויים הללו של ברכה, בית, זוגיות וכדומה, יש להתייחס גם לעובדה שהאות ב', היא האות השניה באותיות ולא הראשונה. האות א' למכירי "מאמר האותיות", תתגלה לעתיד לבוא כ"אלופו של עולם". עד אז, היא נחבאת על הכלים. ואנחנו, שלומדים מהתורה, מהיהדות והרוחניות, מאלוקינו וחכמתו, יכולים לנסות גם כן לנהוג על פי צורת ההשגחה שהוא הטביע. היינו, לשים את בן הזוג לפנינו לפעמים (ב'), למרות שאנו לפניו (א'). לבנות זוגיות, קצת כמו על פי התקן של בית. אפילו של בית מקדש...

דמיינו לעצמכם/ן את הבית שלכם. את המקום הכי פרטי ואישי שתהיו בו עם הצד השני. עם אהבתכם ובע"ה, עם צאצאיכם. דמיינו... תגידו לעצמכם/ן: ככה נראית בדמיוני זוגיות חלומותי, או בית חלומותיי... יש שם חום, יציבות, שורשיות. יש שם צבעים כאלו ואחרים. דמיינו... שכל אחד או אחת ידמיין איזה בית-אהבה הוא רוצה לבנות עם אהובו ועם הדמיון הזה שיצא החוצה. שווה לנסות להקרין את זה לאחרים. ומהאחר, לראות איך זה מקרין אלינו חזרה; כלומר, האם מי שיושב מולי ב"דייט", מתאים בול לבית חלומותי? נסו להכניס אותו/ה לשם, כבר בראש, בפגישה. זה כלי שיכול לסייע לחפש התאמה..יש?

קחו נשימה גדולה קדימה, והמשך דרך הצלחה